Nieuws

Overlast gezamenlijk te lijf

21 januari, 2010

In het Bijlmer Parktheater was een bijeenkomst om gezamenlijk te spreken over overlast. Deelnemers waren bewoners van de 24-uursopvang Zuidoost en medewerkers van het theater. Het doel van de middag was om met elkaar kennis te maken en de vooroordelen weg te nemen.
Het nieuwe pand van de 24-uursopvang in Zuidoost voor dakloze harddruggebruikers aan het Anton de Komplein is sinds vorig jaar geopend. Dat is ongeveer tegelijkertijd met de opening van het Bijlmer Parktheater, op een steenworp afstand. Na opening van het theater bleken de bezoekers ervan zich te storen aan de rondhangende cliënten van de opvang. Deze zouden voor overlast zorgen omdat zij overdag niet in de nachtopvang mogen verblijven. Daarnaast was er ook overlast van dealers en gebruikers die niet in de 24-uursopvang verbleven.

Diversity Joy

In eerste instantie zijn er na overleg met de politie, het stadsdeel en het theater verschillende maatregelen getroffen om de cliënten van de 24-uursopvang de mogelijkheid te bieden langer binnen te verblijven om zodoende de overlast om het pand te verminderen. Ook zouden de rondhangende cliënten een aanzuigende werking hebben op dealers en andere gebruikers. Daarom is er ook extra bewaking rond het pand georganiseerd.

Bijeenkomst in het Bijlmerparktheater

Bijeenkomst in het Bijlmerparktheater

Ook kwam het theater met een plan hier wat aan te doen door het inschakelen van stichting Diversity Joy. Zij werkt samen met Phaphama Initiatives uit Zuid Afrika, die met een methodiek werken die afkomstig uit de Zuid-Afrikaanse gevangenissen. Diversity Joy wil vaardigheden aanreiken om op een constructieve en positieve manier met verschillen om te gaan waar deze leiden tot (potentiële) conflictsituaties. De stichting biedt workshops op het gebied van diversiteit, sociale cohesie en conflicthantering. De methodiek wordt toegepast in elke omgeving waar mensen samenwerken, samenleven en met elkaar in conflict kunnen raken.

Wereldcafé

De opkomst van de bezoekers van de 24-uursopvang was groot. ‘Bijna allen zijn hier aanwezig,’ aldus teamleider Marijke Linke. In het zogenaamde Wereldcafé probeerden de partijen door middel van persoonlijke gesprekken en tafelgesprekken dichter bij elkaar te komen om zo gezamenlijk toe te werken naar een theaterproductie met verslaving en samenleving als thema. Met aan elke tafel een gastheer/vrouw werd er met de overige tafelgenoten gebrainstormd over de drie belangrijkste zaken die zij terug willen laten komen in de theatervoorstelling.

Bijeenkomst in het Bijlmerparktheater

Bijeenkomst in het Bijlmerparktheater

Tafelgesprek

De belangrijkste zaken die uit de tafelgesprekken naar voren kwamen waren: de oorzaken van de verslaving, de dagelijkse strijd, het isolement en het einde van de zoektocht. Andere thema’s waren de beeldvorming, vooroordelen van mensen ten opzichte van elkaar en de drugspreventie.
Deze informatie is verzameld en hiermee gaat Diversity Joy aan de slag in samenwerking met het theater en de 24-uursopvang.
De middag werd muzikaal afgesloten met een optreden van de HVO-Queridoband Street Lightning.

Ook in Het Parool

Frenk der Nederlanden schrijft in Het Parool van 20 januari 2010 over onze 24-uursopvang aan het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost en hun buren van het Bijlmerparktheater.

Kijk hier om dit artikel te lezen.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.