Nieuws

Nieuw: Ambulant team Haarlem

14 juli, 2023

Sinds maart 2023 is HVO-Querido in Haarlem op bescheiden schaal actief met een ambulant team. Komend jaar begeleidt Ambulant team Haarlem vanuit de locatie Wilhelminastraat 30 tot 35 klanten.

HVO-Querido biedt deze ambulante begeleiding als onderaannemer van Buurts (voorheen VanHier). Dat is een samenwerkingsverband dat in opdracht van de gemeente Haarlem het programma Gewoon in de Wijk uitvoert. Daarmee kunnen inwoners van Haarlem voor ondersteuning of hulp in de wijk terecht.
Hiervoor was er natuurlijk ook al ambulante begeleiding in Haarlem. Eerst boden RIBW K/AM, Parnassia en enkele kleinere partijen dat. In de regio doen ze dat nog steeds, voor de stad Haarlem hebben zij het stokje overgedragen aan Buurts.

Wonen

‘De Haarlemmers die wij begeleiden zijn allemaal mensen die zelfstandig wonen,’ vertelt Madoc Reitsma, die de werkzaamheden van het kersverse ambulante team coördineert. Hij werkt momenteel als trajectbegeleider bij de Wilhelminastraat, maar heeft in Amsterdam vele jaren ervaring opgedaan met ambulante begeleiding. Madoc begon in 2001 bij HVO-Querido als maatschappelijk werker bij BWA, Begeleid Wonen Amsterdam, de voorloper van onze huidige ambulante teams.

Diverse doelgroep

‘Onze klanten hebben vragen op verschillende leefgebieden,’ vervolgt Madoc. ‘Ze kampen met sociale, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Daarnaast begeleiden wij mensen die via een zogeheten driehoekscontract zorg en huisvesting ontvangen, met de mogelijkheid om na twee jaar het huurcontract op hun eigen naam te krijgen. Dat is een uitstroomregeling in het Haarlemse, een beetje zoals de omklapwoningen in Amsterdam.
Onze klanten zijn zo divers als de inwoners van een stad maar kunnen zijn. We begeleiden nu bijvoorbeeld mensen van 23 tot 80 jaar oud. We hebben nu vijftien mannen en elf vrouwen. Ze wonen door de hele stad, met name in Schalkwijk, Noord en Centrum. Dat maakt het voor de medewerkers afwisselend en boeiend.

Madoc Reitsma coördineert het Ambulant team Haarlem

Madoc Reitsma coördineert het Ambulant team Haarlem

In ontwikkeling

Iets nieuws opzetten is heel leuk werk. Het is allemaal nog klein, pril en in ontwikkeling. Er is geen blauwdruk voor. Dat zoeken, die onzekerheid en die nieuwsgierigheid, dat maakt het boeiend en biedt ook perspectief.
We hebben nu drie ambulant persoonlijk begeleiders. De derde collega is er net twee weken. Mensen zitten vol energie en hebben er zin in. Hoewel klein en in opbouw is het team mooi divers qua achtergrond en ervaring. Daarmee sluiten we op een laagdrempelige manier goed aan bij onze klanten.

Praktijk

Het Ambulant team Haarlem werkt doordeweeks tijdens kantooruren. Als het nodig is, kunnen wij ook in de vroege avond klanten bezoeken. We bieden de begeleiding altijd bij de klant thuis, alles gebeurt tijdens het huisbezoek. Soms vindt de afspraak plaats bij een buurtcentrum of een huis van de wijk, als dat zo uitkomt.
We bekijken per individu hoeveel zorg er nodig is. Gemiddeld gaan onze mensen één tot drie keer per week op huisbezoek.

Specialiseren

Vanuit Buurts is de opdracht dat wij de zorg gaan leveren aan klanten met een complexere problematiek. De zorgintensiteit hierin kan verschillen. In de Haarlemse maatschappelijke opvang heeft HVO-Querido veel ervaring in het werken met mensen met verschillende problematieken, van jong tot oud. De laatste jaren vangen we in toenemende mate ouderen met somatische en licht psychiatrische problematiek op. Gezien de vergrijzing neemt de zorgvraag voor ambulante ondersteuning thuis voor deze doelgroep toe. Wij hebben nu al een aantal ouderen tussen de 60 en 80 in zorg. Het ambulante team kan zich hier verder in specialiseren, gebruikmakend van de kennis en ervaring die al aanwezig is bij HVO-Querido.

Samenwerking

Het Ambulant team Haarlem werkt samen met het netwerk van de klant en met de formele zorg zoals de GGZ, verslavingszorg en bewindvoerders. Daarnaast werken we samen met woningcorporaties en andere betrokken partijen. Het is aan ons om in de keten op zoek te gaan waar we elkaar kunnen vinden, waar de verbinding ligt. Ik zie veel kansen in Haarlem. In een wat kleinere gemeente is het zorglandschap overzichtelijker. Doordoor zijn mensen over de hele linie makkelijk benaderbaar. Dat biedt perspectieven om als begeleider contacten aan te gaan.

Uitdaging

Als een van de grote uitdagingen zie ik het tegengaan van eenzaamheid van klanten. Dat is een thema waarmee je als ambulante zorgverlener wordt geconfronteerd. Voor sommige klanten is onze begeleider het enige contact in de buitenwereld. Onze klanten vertonen soms complex gedrag, dat komt hun isolement niet ten goede. Dan is het extra van belang om mensen te verleiden om toch een keer naar dat wijkcentrum te gaan.

Helder doel

Klanten maken hun hulpvraag kenbaar bij een wijkteam van Buurts. Zij beoordelen in samenspraak met de klant en de betrokken hulpverleners welke zorg nodig en passend is. En welke partij deze het beste kan leveren. Tijdens het traject moet je dat blijven bekijken. Past en klopt het nog? Of kunnen mensen misschien meer? Zo kunnen we zorg waar nodig op- en afschalen.
Onze ondersteuning is vrijwillig. Klanten ervaren dat ook zo. Wij verwachten dat de klant openstaat voor begeleiding. Ons gezamenlijke doel is helder: zorgen dat mensen zo snel mogelijk succesvol zelfstandig kunnen wonen.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.