Nieuws

Meedoen volgens de Finnen

13 september, 2022

Samen met mensen van de corporaties en de gemeente gingen collega’s van HVO-Querido op werkbezoek naar Finland om te leren van hun aanpak van dakloosheid.

Een verslag van Viola Stekelenburg – Een flinke groep mensen bewoog zich zondagochtend in de vroege uren op weg naar Schiphol om op werkbezoek naar Finland te gaan. Mensen van Amsterdamse woningcorporaties, van de gemeente en collega’s van HVO-Querido. In Helsinki moest de winterjas al aan. We ontmoetten elkaar bij een pizzeria in de leuke buurt Kallio. Zondagavond was de informele aftrap van een intensief tweedaags werkbezoek bij de Y-Foundation. We waren met diverse mensen van Alliantie, Ymere en Eigen Haard, medewerkers van Zorg en van Wonen van de gemeente Amsterdam en dertien collega’s uit verschillende geledingen van HVO-Querido.

Finlandreis, de groep

Finlandreis, de groep

Expertisecentrum

HVO-Querido werkt al vijf jaar intensief samen met het nationale agentschap van Erasmus+. Jaarlijks organiseert het Expertisecentrum meerdere internationale werkbezoeken waarbij innovatieve en actuele onderwerpen centraal staan. Bij het Expertisecentrum zijn we momenteel bezig om de focus ook op community living te leggen, iets waar verschillende afdelingen van HVO-Querido al mee bezig zijn.
De delegatie vertrok naar Finland om kennis te maken met nieuwe woonvormen. De uitgangspunten daarbij waren community living, kwaliteit van zorg en de strijd tegen eenzaamheid.


Het verhaal goed vertellen
‘Wonen is een grondrecht voor iedereen,’ aldus adviseur Britt Huijpen-Mparadzi van HVO-Querido. ‘Het verhaal over hun “zero homeless strategy” vertellen de Finnen keer op keer. Die herhaaldelijk uitgesproken ambitie zorgt voor aandacht, aanzien en daarmee ook de zo hard nodige financiën. Daar kunnen wij in Nederland wat van leren. De aanpak die wij gepresenteerd kregen van de Finse organisaties, verschilt niet veel van wat wij doen. Sterker nog, soms lopen wij voor op de Finnen, bijvoorbeeld als het gaat om het verbinden met de buurt. Wat wij meer mogen doen, is het delen over onze aanpak en innovaties. Ons Expertisecentrum kan daar een belangrijke rol in spelen.’
Britt schreef een artikel over het Finse avontuur op LinkedIn.

2027: geen Fin meer dakloos

Op maandagochtend 9:00 uur startten we met een presentatie van de Y-Foundation, Finlands grootste woningcorporatie die een vernieuwende brug slaat tussen wonen en zorg.
De betrokken, weloverwogen aanpak om dakloosheid in Finland in 2027 definitief beëindigd te hebben, wekte uiteraard onze interesse. Onderwerpen als strategie, beleid en financiën kwamen daarbij aan de orde. In Finland is Housing First nationaal beleid en het begrip wordt daar breder geïnterpreteerd dan in het Amsterdamse model.

Een kijkje in de opvang

Een kijkje in de opvang

Housing Led

Maandagmiddag namen we een kijkje bij een vrouwenopvang die het Housing First model hanteert in een 24-uurssetting. In deze opvang hebben de klanten eigen sanitair en een gedeelde keuken. Dit resulteert in gedeeld eigenaarschap, het community gevoel waarbij iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het gehele complex. Deze vorm van zelfstandig intramuraal wonen staat bekend als Housing Led. Interessant om te zien hoe wonen en zorg van elkaar zijn gescheiden.
Om vijf uur eindigde onze dag en hadden de deelnemers de mogelijkheid om twee uur Helsinki te verkennen. Daarna troffen we elkaar voor een informeel, verbindend diner.


Eigen kracht
‘Ik ben alle indrukken en ervaringen van deze waardevolle reis nog aan het verwerken,’ zegt Annemarie van Gils, directie-adviseur bij De Alliantie. ‘Wat het meest naklinkt zijn de woorden van een dame in de vrouwenopvang: “Voor het eerst in mijn leven heb ik een thuis.” Dat is zo van wezenlijk, fundamenteel belang. Maar ook de enorme passie van veel medewerkers. Zo’n jongedame bij het Leger des Heils bijvoorbeeld, die helemaal straalt als ze vertelt over haar werk voor de bewoners. Dat geldt ook voor jullie van HVO-Querido! Zo veel passie, zoveel divers en complementair talent en de wil om gezamenlijk nog verder te komen en nog meer te bereiken. Voor iedereen een eigen thuis!
Het is ergens spijtig dat de Finnen niet op HVO-Querido voor blijken te liggen en er niet echt Finse antwoorden zijn gekomen op de vragen voor morgen van HVO-Querido. Maar misschien moeten we gewoon concluderen dat het antwoord ook niet in Finland ligt, maar in de eigen (ontwikkel)kracht van HVO-Querido, in samenwerking met ons brede netwerk.’

Eigenaarschap

Dinsdagochtend vroeg werden we ontvangen bij het Leger des Heils op een andere Housing Led locatie. Men hanteerde hetzelfde concept als bij de vrouwenopvang en ook hier troffen we gepassioneerde en gedreven medewerkers. Bewonersinitiatieven en eigenaarschap staan er hoog in het vaandel. We zagen opnieuw hoe de principes en uitgangspunten van Housing First werden geïmplementeerd bij de zelfstandige wooneenheden.
Nog voor de lunch gaf de Y-Foundation inzicht in de financiering vanuit het ministerie.

Werkbezoek aan Finland

Vooruitstrevend

We eindigden de middag met nog twee werkbezoeken. Eerst gingen we naar een gemixt, gemengd en gespikkeld jongerenproject, waar klanten vanuit het Housing First gedachtegoed dan wel vanuit een community mindset worden gehuisvest. We sloten af met een bezoek aan een vooruitstrevend nieuw woonproject van twintig appartementen buiten Helsinki. Hier worden klanten volgens Housing First gehuisvest. Zij wonen tussen crisisplaatsen en reguliere huurders, met als extra aanbod een huiskamer voor klant, buurt en aanloop. Een mooi concept, gedreven, aangemoedigd en omarmd door de zorginstantie en de buurt. Al met al een goed voorbeeld van community living. Mission complete.’

Net even anders
‘Ik ben simpelweg nog aan het verwerken wat ik de afgelopen dagen allemaal gehoord en gezien en gevoeld heb,’ laat Nynke Engelhard, projectleider bij de gemeente Amsterdam, weten. ‘Ik wil echter ook niet te lang wachten om jullie te laten weten dat ik het heel bijzonder en een eer vond om met jullie op pad te zijn. In een onbekende wereld die toch ook heel herkenbaar was en net als ik dacht, aha… daar zit de verrassing, nu snap ik hoe het hier werkt, dan bleek het toch weer net even anders te zijn. Heel veel dank voor jullie aanstekelijke enthousiasme, de hartelijke ontvangst, het creëren van de chemie die ik inderdaad ook al de eerste avond voelde en de organisatie van deze Finlandreis.’

Housing First in Finland

Housing First in Finland

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.