Nieuws

‘We laten zien wat we in huis hebben’

30 juli, 2019

HVO-Querido wil de bijzondere kennis en kunde die in huis is nog actiever, gerichter en professioneler met partijen buiten de organisatie delen. Daarom wordt er dit jaar hard gewerkt aan het oprichten van een expertisecentrum.
Expertise delen. Bij team Discus van HVO-Querido doen ze niet anders sinds ze de Housing First-methode in 2006 vanuit Amerika voor het eerst in Europa introduceerden. Mede door het pionierswerk dat HVO-Querido in Amsterdam verrichte, raakten ook andere Europese en Nederlandse zorgorganisaties geïnteresseerd in de methode. Hierbij krijgen cliënten gelijk een woning en wordt er pas daarna aan hun problemen gewerkt, mits ze zich houden aan drie basisregels: de huur betalen, geen overlast veroorzaken en begeleiding accepteren.

In binnen- en buitenland

‘Onze persoonlijk begeleiders trainen onder meer collega’s van andere Amsterdamse zorgorganisaties die met de Housing First-methode werken’, vertelt Valerie Boogaard, die bij HVO-Querido zorgcoördinator is van team Discus en medewerker van de afdeling Staf & Innovatie. ‘Onze mensen spreken bijvoorbeeld ook op daklozenconferenties en leiden op verzoek van de gemeente Amsterdam buitenlandse collega’s rond. Twee van onze collega’s zaten vorige maand nog in Praag, waar Housing First ook wordt ingevoerd. Ze trainden er Tsjechische collega’s en spraken het parlement toe met als doel dat de politiek daar extra geld voor Housing First vrijmaakt.’

Valerie Boogaard

Professioneler

Expertise delen zit dus in het DNA van team Discus. ‘Maar in de praktijk is dit vrijwilligerswerk’, zegt Boogaard. ‘De enthousiaste en gedreven persoonlijk begeleiders die het doen, hebben ook gewoon hun vaste groep met cliënten. Soms willen ze graag een training verder ontwikkelen door de laatste praktijkvoorbeelden en -ervaring erin te verwerken, maar komen ze er simpelweg niet aan toe. We willen graag meer, betere en nog professionelere trainingen geven, maar lopen tegen grenzen aan.’

Louise Olij

Beschikbaar stellen

Maar dat gaat op korte termijn veranderen, weet Louise Olij, directeur Strategie & Innovatie van HVO-Querido. Olij nam het initiatief voor het expertisecentrum van HVO-Querido dat momenteel opgericht wordt. Olij: ‘Bij HVO-Querido hebben we veel bijzondere kennis en kunde in huis, waarvan Housing First een goed voorbeeld is. We willen onze expertise buiten onze organisatie breder beschikbaar stellen en op zo’n professioneel mogelijke manier inzetten. Een van de stappen die we hierbij nemen is dat
we structureel mensen en uren vrijmaken om trainingen en presentaties te geven. Daarnaast willen we ook diensten als advies en projectmanagement op onze kennisgebieden breder beschikbaar maken. We gaan onze organisatie hierop inrichten.’

Kennis delen

Boogaard staat in ieder geval te popelen om een team van Housing First-experts samen te stellen, dat een deel van de werktijd besteedt aan het delen van expertise. Boogaard: ‘De experts komen dan niet alleen uit team Discus, maar ook uit de psychosociale- en psychiatrieteams van HVO-Querido die met Housing First werken. Ze zijn persoonlijk begeleider, bewaken de methodiek en staan voor innovatie en het delen van praktijkkennis.’

Netwerk

Volgens Olij wordt het expertisecentrum geen ‘fysieke plek, maar een netwerkconstructie van medewerkers van HVO-Querido.’ Naast Housing First zijn er andere expertisegebieden en teams van HVO-Querido die Olij graag bij het expertisecentrum betrekt. ‘Denk bijvoorbeeld aan het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel en het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292. Zij zijn ook al lang bezig met het delen van expertise. Dat loopt al heel goed. Het verschil dat we met het expertisecentrum maken, is dat we als HVO-Querido gezamenlijk over onze kennis en kunde communiceren en naar buiten treden. Ook het Herstelbureau van HVO-Querido, dat cliënten ondersteunt bij hun herstelproces, past goed binnen het expertisecentrum.’
Olij denkt onder meer aan een website, een centrale startpagina met daarop de belangrijkste expertisegebieden. ‘Via de startpagina kun je dan doorklikken naar de verschillende onderdelen met aparte websites.’

Menukaart

Met het opzetten van een website voor Housing First is Boogaard inmiddels druk bezig. ‘Op de site staat straks het volledige aanbod van diensten en trainingen die we vanuit HVO-Querido aanbieden’, zegt Boogaard. ‘Het gaat om een veelvoud van trainingen, zoals omgaan met overlast van cliënten, een introductie op Housing First en ‘Anders kan het ook’, een training voor mensen die al langer met Housing First werken en er een creatievere invulling aan willen geven. Zie het als een menukaart met een ruime selectie aan gerechten.’

Gemeenten

Met het expertisecentrum verwacht Olij dat HVO-Querido ook gemeenten buiten het traditionele werkveld beter kan bedienen. Een ontwikkeling die hierbij een grote rol speelt, is de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015, waardoor gemeenten nu verschillende zorgtaken inkopen en verdelen die eerder onder de verantwoordelijkheid van de nationale overheid vielen. Olij: ‘We merken al langer dat verschillende gemeenten geïnteresseerd zijn in onze expertise en diensten. Zo zijn medewerkers van het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) actief in verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Ook op het gebied van Housing First weten gemeenten HVO-Querido steeds vaker te vinden.’

Naar buiten treden

Ook ziet Olij met het expertisecentrum kansen om een brug naar het onderwijs te slaan. ‘We maken graag een koppeling tussen onze actuele praktijkervaring en de laatste wetenschappelijke inzichten van onderzoekers bij onderwijsinstellingen. We denken er momenteel druk over na hoe we dit kunnen vormgeven.’
Tegen het eind van dit jaar moeten de eerste concrete stappen voor het expertisecentrum gezet zijn. Olij: ‘De website met daarop de trainingen en diensten van Housing First staat dan online en we hebben binnen de organisatie mensen en uren vrijgemaakt. Het geven van trainingen en presentaties mag straks niet meer van toevalligheden aan elkaar hangen. We gaan actiever, gerichter, vaker en nog professioneler naar buiten treden en laten zien wat we in huis hebben.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.