Nieuws

HVO-Querido haalt opnieuw zilver voor milieu

07 juli, 2020

De zilveren milieucertificaten zijn dit jaar aan 19 locaties van HVO-Querido toegekend. Het verkrijgen van zilveren certificaten is een opgave, maar het behouden ervan is een grotere prestatie. Net als een sporter train je niet voor één seizoen, maar voor een hele carrière.

Je komt in aanmerking voor een certificaat van de Milieuthermometer Zorgsector als je aan een aantal criteria voldoet waarop milieuwinst is te behalen, zoals energie- of waterbesparende maatregelen en afvalpreventie. Een certificaat is drie jaar geldig. Aan het verkrijgen zijn dus eisen verbonden op het gebied van: milieumanagement, energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering, reiniging, vervoer, inkoopbeleid, nieuwbouw/verbouw, groenbeheer, papier en textiel.
Daarbij spelen niet alleen de technische eisen een rol, maar ook het daadwerkelijk gebruik en het managen daarvan.

Kijk hier voor het auditrapport.

Stukje geschiedenis

In 2014 heeft HVO-Querido als eerste organisatie in de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorgsector ontvangen.

  • 2014: drie pilotlocaties met niveau brons gecertificeerd (De Roggeveen, Martien Schaaperhuis, Judith van Swethuis).
  • 2015: alle 24-uursvoorzieningen naar niveau zilver getild (certificaat geldig voor drie jaar).
  • 2016 en 2017: controle audits, de locaties zijn op het zilveren niveau gebleven.
  • 2018: opnieuw gekeurd voor het zilveren niveau, 17 keer zilver (certificaat geldig voor drie jaar)
  • 2020: nieuw certificatieschema. Uitkomst 19 locaties met zilver gecertificeerd.

Lange adem

Het was deze keer een traject met een lange adem. Door het nieuwe certificatieschema moest worden voldaan aan de nieuwe en aangescherpte eisen. En omdat dit het eerste jaar was met een nieuwe auditor, moesten veel zaken opnieuw met bewijsstukken onderbouwt en inzichtelijk worden gemaakt. Na audits op locaties, inclusief rondgang en het op locatie getoonde en nagezonden dossier, is beoordeeld of we aantoonbaar aan de eisen voldoen. En dat is dus het geval. De aandachtsfunctionarissen milieu verdienen een pluim voor al het werk dat ze hiervoor hebben verzet.

Locatiebezoeken

De handleiding Milieuthermometer Zorgsector gaat bij 20 locaties uit van minimaal 4 locaties die daadwerkelijk bezocht dienen te worden. Op de locaties zijn Stefan Valk (adviseur milieu) en Gert van Bruxvoort (adviseur veiligheid arbeidsomstandigheden en milieu) rondgeleid door de aandachtsfunctionarissen milieu. De overige locaties zijn op afstand beoordeeld aan de hand van een dossier.
De voorzieningen met een zilveren certificaat zijn: Martien Schaaperhuis, De Roggeveen en Amsterdam Coördinatiepunt Mensenhandel, Judith van Swethuis en De Miranda, De Veste, De Rijswijk, Passantenverblijf, De Aak, Alexanderkade, Robert Koch Wonen, Hof van Socrates, BW Masira en De Tour, Passantenhotel Boerhaave, Anton de Komplein, Varikstraat, De Vaart, Aalbersestraat, De Eendracht, Velserpoort, Wilhelminastraat.

Strategisch duurzaamheidsplan

Eind 2011 hebben we samen met de gemeente Amsterdam, Agentschap NL, Milieuplatform Zorgsector en Stichting Milieukeur het convenant ‘Zorg voor duurzaamheid’ ondertekend. Duurzaamheid is belangrijk voor een maatschappelijke organisatie als HVO-Querido. In het najaar van 2015 ondertekenden wij de Green Deal, een overeenkomst waarin zorgorganisaties uitspraken duurzaamheid hoog op hun agenda’s te zetten.
Om duurzaamheid hoog op de agenda te houden, zijn we momenteel bezig met het opstellen van een strategisch duurzaamheidsplan. Hiermee willen we een nieuwe impuls geven aan de invulling van het verlenen van duurzame zorg. Nu even stilstaan en genieten van deze mijlpaal en dan snel weer door. Wordt dus vervolgd!

Deel dit bericht:

Bomen

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.