Nieuws

Een veilige haven als springplank

14 januari, 2020

In de zomer van 2017 zijn HVO-Querido en Cordaan van start gegaan met het opzetten van Buurtcirkels in Amsterdam. Dit gebeurt in samenwerking met de Rotterdamse zorgaanbieder Pameijer, die het concept in Nederland ontwikkelde.

Buurtcirkels sluiten aan bij de vermaatschappelijking en ambulantisering van de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Het recept van Buurtcirkels is relatief simpel. Een groep mensen met een psychiatrische, psychosociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in eenzelfde buurt wonen, spreekt regelmatig met elkaar af. Dit gebeurt onder begeleiding van een professionele coach van een zorgorganisatie en een vrijwilliger uit de buurt.

Twee doelen

Het samenkomen is niet alleen gericht op met elkaar in contact komen, maar ook nadrukkelijk op gezamenlijk nieuwe relaties en contacten met de buurt aangaan. De Buurtcirkel heeft een dubbele doelstelling: het stimuleren van sociale integratie, om zo de kwaliteit van leven te verbeteren en professionele inzet te verminderen.

Onderzoek

In samenwerking met Cordaan en HVO-Querido hebben Meta de Lange, Eelco van Wijk en Max Huber van de Hogeschool van Amsterdam anderhalf jaar een actieonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van Buurtcirkels.

Kijk hier voor de eindrapportage van dit onderzoek.

Deel dit bericht:

Buurtcirkel speelt bordspelletjes

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.