Nieuws

Doorstromen in de F-buurt

07 juni, 2004

Het Fleerde-project, begeleid zelfstandig wonen voor voormalig dakloze drugsverslaafden, zit in Amsterdam Zuidoost geweldig in de lift. Zijn er nu nog elf woningen voor 33 cliënten, dit jaar volgt een uitbreiding naar 70 en volgend jaar waarschijnlijk naar 100 cliënten. Momenteel werken bij Fleerde elf mensen, het team zal echter spoedig substantieel uitbreiden.

Het gaat in dit doorstroomproject in de F buurt om de huisvesting en begeleiding van mensen die langdurig verslaafd zijn en gebruikmaken van de nachtopvang Flierbosdreef of op straat verblijven. Zij hebben zelf te kennen gegeven prijs te stellen op meer zelfstandige huisvesting.
Aan de hand van een individueel begeleidingsplan leren deelnemers aan het Fleerde project zo snel mogelijk zelfstandig te gaan wonen. De richttijd is een jaar. Dit betekent dat van bewoners ook het een en ander wordt verwacht. Niet alleen de nodige vaardigheden en zelfstandigheid, maar vooral ook motivatie.
Elke woning biedt plaats aan drie mensen. Het project is genoemd naar de flat Fleerde, waar de eerste paar woningen liggen. Inmiddels werkt het team vanuit een nieuw kantoor in Florijn.

De heer Bidesi verliet op 13-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis in Suriname. Hij woont nu begeleid in het Fleerdeproject en is de initiatiefnemer van een biologische groentetuin aan de Flierbosdreef.

De heer Bidesi verliet op 13-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis in Suriname. Hij woont nu begeleid in het Fleerdeproject en is de initiatiefnemer van een biologische groentetuin aan de Flierbosdreef.

Zelfredzaam

Jerry Timorason

Jerry Timorason

Jerry Timorason is teamleider en geestelijk vader van het Fleerde project. Niet alleen brengt hij een schat aan ervaring in de verslavingszorg met zich mee, hij stond aan de wieg van de meeste projecten voor verslaafden van HVO-Querido in Zuidoost. Jerry Timorason: ‘Er zijn in de Bijlmer veel mensen die dakloos zijn en langdurig verslaafd. Met Fleerde richten we ons op het meest zelfredzame deel van die groep. Begonnen als een kleinschalige doorstroommogelijkheid, krijgt het project door de forse uitbreiding een nieuwe impuls.

Intensief

Het is een intensieve vorm van ambulante begeleiding. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider. Hulpverleners gaan frequent op huisbezoek; op afspraak, maar ook onverwacht, zeven dagen per week, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Mensen volgen, achter de broek zitten en in beweging houden, wegen bij verslavingsgedrag zwaarder dan privacy. Het vereist een actieve er op af mentaliteit van de hulpverlener. Een project in ontwikkeling is altijd een uitdaging. Hier kun je als professional de diepte in. Mogelijk is voor sommigen begeleid zelfstandig wonen het plafond. Dan moeten we Fleerde anders inrichten, bijvoorbeeld in een stay en go variant, anders zitten we zo vol.

Vaardigheden

Cliënten tekenen een contract voor de duur van een jaar. In die tijd moeten ze zelf andere woonruimte zoeken. De meeste bewoners zijn enthousiast over Fleerde. De rust van een eigen woning stelt ze in staat actief te worden. Wonen brengt vaardigheden naar boven die er op straat niet uitkomen. Fleerde is voor sommigen een brug te ver. Het vereist bepaalde kwaliteiten, er zijn toelatingseisen. We bereiken dus ook een groep niet, de zwakkere broeders, de zorgmijders. Ook voor hen moet er opvang komen. Wij pleiten al lang voor een 24 uurs voorziening voor verslaafden in Zuidoost. Er is nu serieus aandacht voor dakloze verslaafden in dit stadsdeel, dus die voorziening zal er wel komen.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.