Nieuws

Bureau DOET! bundelt de krachten

08 januari, 2019

Els Luntz is projectleider bij HVO-Querido DOET! en dat is niet voor niks.  ‘Doen’ is haar op het lijf geschreven.

‘Sinds 1 september 2018 vormen de acht trajectbegeleiders van HVO-Querido DOET! een eigen team: Bureau DOET! Hierin bundelen we onze expertise op het gebied van de toeleiding naar werk, dagbesteding, opleiding, scholing,’ steekt ze meteen van wal. ‘Onze medewerkers hebben de functie ‘trajectbegeleider’. Dat houdt in dat ze adviesgesprekken met hun klanten voeren over de vragen waar zij mee zitten. Dat kan scholing zijn, maar ook een heel ander onderwerp bijvoorbeeld financiering. Soms gaat het om hele trajecten, van A tot Z.’ Een gesprek over maatwerk.

Trajecten en meer

‘Inderdaad, we doen hele trajecten. Dat houdt in dat we samen een ontwikkelpad bespreken en begeleiden, vanaf het assessment tot de matching met een werkgever, het benaderen van werkgevers, en jobcoaching. Een heel intensief traject dus. Maar het hoeft niet perse om zo’n traject te gaan. Ook praktische en korte-termijnvragen zijn van harte welkom,’ aldus de projectleider. ‘Daarnaast worden de intakegesprekken en passende (traject)financiering geregeld.’

HVO-Querido DOET!
HVO-Querido DOET! heeft een zeer uitgebreid netwerk in Amsterdam en de expertise om per cliënt te bekijken wat zijn of haar doelen zijn en wat haalbaar is. Voor de een is dat het leren van werknemersvaardigheden en voor de ander het opbouwen van sociale contacten. Er zijn in Amsterdam volop mogelijkheden voor mensen, maar niet iedereen weet die ook te vinden, of is in staat daar aan deel te nemen. Bijvoorbeeld omdat hun netwerk daarvoor ontoereikend is, omdat ze eenzaam zijn of de weg niet weten. Voor al dit soort vraagstukken biedt HVO-Querido DOET! het antwoord.

 

De mensen van Bureau DOET!

De mensen van Bureau DOET!

Eén loket

Mensen toeleiden naar een activiteit die bij hun situatie past is maatwerk en vakwerk tegelijk. Om te vermijden dat deze expertise versnipperd raakt over alle zorgteams van HVO-Querido is gekozen voor één team: Bureau DOET! Projectleider Els Luntz: ‘Zo voorkom je dat je steeds met je klant op zoek moet naar de juiste (traject)begeleiding. Bij ons nieuwe bureau zijn alle vragen op dit gebied welkom. Eén loket dus, wel zo makkelijk!’

Typische vragen

Els Luntz

Els Luntz

De medewerkers van Bureau DOET! werken op de verschillende centra van HVO-Querido maar ook op verschillende andere plekken in de stad. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte centrale locatie om cliënten te kunnen ontvangen.
En als klanten dan op bezoek gaan bij hun trajectbegeleiders, waar kunnen ze dan terecht? We beantwoorden een breed scala aan vragen en spelen hierop in. of ‘Ik wil wat meer te doen hebben, hoe pak ik dat aan?’ of ‘Heb al 23 banen en baantjes gehad, maar ik hou niks vol. Hoe moet dat nou verder?’. Per klant bekijken we dan wat we kunnen doen, maatwerk. Krijgen we zo’n vraag van iemand die het moeilijk vindt een baan vol te houden, dan gaan we op onderzoek. Wat heeft iemand nodig? Zijn er misschien teveel prikkels? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Mogelijk passen de talenten van onze klanten niet bij de cultuur of de eisen die de werkplek stelt. Dan gaan we bijvoorbeeld met de werkgever in gesprek. Welk profiel spreekt uit het assessment? Welke omgeving past daar beter bij? Dat doen we zelf als onderdeel van HVO-Querido DOET! maar soms werken we daarin ook samen met WPI.

Andersom

Het tegenovergestelde komt ook voor. Dat een werkgever een geschikte kandidaat zoekt. Dan zorgen wij ervoor dat er meerdere profielen beschikbaar zijn, waarmee we op pad kunnen. Het gaat dan zowel om banen bij reguliere werkgevers als bij sociale firma’s in uiteenlopende sectoren, van productie tot de agrarisch, en van beveiliging tot schoonmaak. Soms betaald, soms ook niet. Voor ons is de vraag van belang: past iemand? We gaan voor een langdurige plaatsing. Els Luntz: ‘Terwijl ik dit zeg, klinkt het toch een beetje alsof we klanten de regie uit handen nemen. Dat is zeker niet het geval! Als trajectbegeleider volg je het proces van de klant, je sluit aan en coacht. Hij of zij vraagt en bepaalt.’

Spreekuur en kalender

Bureau DOET ! is begonnen met De Vraagbaak, een spreekuur voor korte vragen op gebied van werk, scholing of dagbesteding. Dit kan een vervolg krijgen in een uitvoeriger gesprek als daar behoefte aan is. Klanten kunnen voor dit spreekuur nu al terecht op de locaties De Tour en Robert Koch, en zodra dat mogelijk is, later op onze eigen centrale plek.
Er komt een evenementenagenda voor Bureau DOET! Deze is nog in ontwikkeling en komt te zijner tijd op onze intranetpagina te staan. Hier vind je alle evenementen op het gebied van werk, scholing en dagbesteding.

Margriet van den Broek

Margriet van den Broek

Profiel trajectbegeleider

Een van de ervaren trajectbegeleiders van Bureau DOET! is Margriet van den Broek. Ze doet het werk sinds 2009 en heeft op verschillende locaties en met verschillende doelgroepen gewerkt. Margriet: ‘In januari van dit jaar ben ik met het jongerenproject begonnen, gericht op mensen van 17 tot 27 jaar. Mijn motivatie haal ik uit het werk, inhoudelijk, maar vooral uit het contact met de jongeren. Ik vind het super om samen met iemand te onderzoeken wat hij of zij echt wil doen. Wat motiveert iemand? Welke talenten heeft iemand? Daarna doe ik er alles aan om dat te realiseren, of dat nou om vrijwilligerswerk, een werkproject, studie of betaald werk gaat. Verder vind ik het leuk om met veel verschillende mensen contact te hebben en te netwerken. Ik kom echt overal! Zit nooit een dag maar op één locatie. Super afwisselend.
Ik ga er altijd van uit dat heel veel mogelijk is. Dat je het eerst moet proberen, hoe moeilijk het soms ook is, maar alles moet proberen om het te halen. Of zoals Nelson Mandela zei: ‘Iets lijkt altijd onmogelijk totdat het gedaan is’. ‘Nee’ of ‘niet mogelijk’, komt niet snel bij me op. Ik denk dat dat mijn persoonlijke touch is. Daarnaast heb ik affiniteit met sporten, en dat motiveert jongeren meestal ook om in actie te komen.

Studie

Een van mijn eerste klanten kwam bij mij voor betaald werk. Hij was eerder aan een MBO-opleiding begonnen die hij niet had afgemaakt. Op dat moment wilde hij die opleiding niet hervatten, maar misschien later. Hij had allerlei baantjes gehad, maar allemaal tijdelijk, en wilde nu een baan voor een langere periode. We hebben samen naar vacatures gezocht, zijn CV geüpdate en sollicitatiegesprekken voorbereid. Uiteindelijk vond hij betaald werk (vuilnis ophalen bij bedrijven). Hij werkt sinds april van dit jaar vier dagen in de week. En nu staat hij ook weer open om met een studie te beginnen. Hij wist in eerste instantie niet welke. Heeft daarom een beroepskeuze- en persoonlijkheidstest gedaan en die bevestigde wat hij zelf ook dacht. Het besluit: volgend jaar september beginnen met de MBO-opleiding laboratoriummedewerker, de opleiding die hij eerder niet afmaakte. Hij heeft in de afgelopen tijd veel geleerd en weet nu waar zijn ‘valkuilen’ zitten zodat de kans van slagen veel groter is.’

Bureau DOET!

Bureau DOET!

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.