Nieuws

De GGZ van morgen

07 september, 2021

Albert Blom is niet alleen lid van de Raad van Toezicht van HVO-Querido, hij is ook psychiater en directeur Acute en Forensische psychiatrie bij GGZ Noord-Holland-Noord. Volgens Blom zijn er belangrijke veranderingen nodig in de Geestelijke Gezondheidszorg, want de grote kwesties van nu kunnen we niet langer op dezelfde manier oplossen. Hij hoopt dat mentale gezondheid een breed gedragen zaak wordt die iedereen aangaat.

Mentale gezondheid is geen probleem, maar een kwestie die we elkaar gunnen, aldus Blom. We moeten daarom het lef hebben om te accepteren dat zo’n andere manier van kijken in het begin misschien wat ‘durfgeld’ kost, maar dat het streven naar mentaal welzijn uiteindelijk financieel wel uitkomt. Blom komt niet met een pasklaar antwoord om deze verandering voor elkaar te krijgen, maar geeft wel een aantal mogelijke richtingen aan.

Lef

Jessica Wesselius is niet alleen lid van de Raad van Bestuur van HVO-Querido, zij is ook psychiater. Hoe kijkt zij naar het betoog van Blom?
Jessica: ‘Albert Blom is er duidelijk over: het moet ánders in het organiseren van de zorg. Hij pelt dat vervolgens heel mooi af. Om dit te bereiken moet ingezet worden op preventie, op mentale gezondheid. Juist om toekomstige problemen te voorkomen of minder impactvol te maken. Dat kan, als we mentale gezondheid tot publiek domein maken, en niet beperken tot het werkgebied van enkele organisaties. Daarvoor is lef nodig! Lef, om zowel financieel als qua inzet te investeren in die mentale gezondheid. Lef is bovendien nodig voor het inzetten op vertrouwen in plaats van op controle.’

‘Dat past naadloos bij de visie van HVO-Querido. Een mens is meer dan haar of zijn probleem. Je doet die mens alleen recht als je hem bekijkt met al haar of zijn vaardigheden en tekortkomingen, binnen zijn maatschappelijke context. Hij kan alleen goed functioneren als aan een aantal basisvoorwaarden – inkomen, wonen, een goede daginvulling – is voldaan. Daarop inzetten voorkomt veel leed en problemen, nu en in de toekomst.’

Jessica Wesselius

Vermaatschappelijken en verder ontwikkelen

‘Dit betekent voor HVO-Querido twee dingen. We blijven inzetten op het “vermaatschappelijken” van de zorg: mentale gezondheid gaat ons allemaal aan. En we blijven onze koers verder ontwikkelen, waarbij de eigen regie van de Krachtmethodiek óók staat voor de eigen speelruimte van ons als professionals. Professionals, die echt wel weten hoe ze de dingen op de werkvloer goed moeten vormgeven. Dit geeft de broodnodige vrijheid om creativiteit, efficiëntie én werkplezier te creëren. Het geeft ook een verantwoordelijkheid: vrijheid is immers geen vrijblijvendheid. We werken conform de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.’

Hoger doel

‘Het dwingt ons om steeds opnieuw het goede gesprek met elkaar aan te gaan uitgaande van ons hogere doel. Wat zijn dan onze kernwaarden? Wat betekenen die dan, welk gedrag laat ík daarom zien, wat moet ik anders gaan doen? Samen verder – op weg naar toekomstbestendige én nog betere zorg!’

Jessica Wesselius

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.