Zorgprogramma’s

HVO-Querido heeft elf zorgprogramma’s die een totaal zorgaanbod bieden aan een groep mensen met een specifieke kwetsbaarheid. Op basis van de hulpvraag en kwetsbaarheid van de cliënt wordt bekeken welk zorgprogramma en zorgpad het beste bij hem of haar past.

Het zorgaanbod voor ieder zorgprogramma bestaat uit een aantal zorgpaden. In een zorgpad zijn de volgende elementen opgenomenen: wonen, begeleidingsdoelen en duur. Nadat een cliënt een zorgpad heeft doorlopen, gaat hij naar een volgend zorgpad of stroomt hij uit. Een belangrijk doel is dat een cliënt uiteindelijk (weer) zelfstandig kan wonen.

Diverse teams en locaties bieden binnen een zorgprogramma op eenduidige wijze dezelfde zorg en ondersteuning .

Zorgprogramma’s:
1.Volwassenen psychiatrische kwetsbaarheid en verslaving
2.Volwassen psychiatrische kwetsbaarheid
3.Volwassen psychosociale kwetsbaarheid met/zonder verslaving
4.Jongeren psychiatrische kwetsbaarheid
5.Jongeren psychosociale kwetsbaarheid
6.Gezinnen psychosociale kwetsbaarheid
7.Medische zorgvraag en meervoudige kwetsbaarheid
8.Prostitutie en slachtoffer mensenhandel
9.Opvang
10.Dagactiviteiten
11.Wijkzorg

NIEUWS OVER ZORGPROGRAMMA'S

Eta Mulder was betrokken bij een advies aan het Ministerie van VWS over de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In dit advies is een rol weggelegd voor instrumenten die HVO-Querido heeft ontwikkeld in het kader van de zorgprogrammering. Een gesprek met Eta over de positie van het beschermd wonen in de WMO en

Lees meer

Norbert Wissing (1959) is niet alleen een klassiek componist – momenteel werkt hij aan de samenstelling van een cd met honderd jaar Nederlandse pianomuziek, met stukken van onder meer zijn leermeester Lex van Delden, Willem Pijper, Ton de Leeuw en Wissing zelf, uitgevoerd door pianiste Pauline Post – hij is ook voorzitter van de Centrale

Lees meer

Rob Assink (1965) ziet zorgprogrammering vooral als een manier om de geboden zorg voor cliënten overzichtelijk te maken. Hij woont sinds een paar weken bij woonvoorziening De Vaart van HVO-Querido op Oostenburg vlakbij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daarvoor woonde hij via Fleerde, een voorziening in Amsterdam Zuidoost van HVO-Querido voor begeleid zelfstandig wonen.

Lees meer

Clemens Blaas, bestuurder van HVO-Querido, is een fervent voorstander van zorgprogrammering. Reden om hem het vuur na aan de schenen te leggen met kritische vragen hierover.

Lees meer