Nieuws

Zeven landen bijeen om eenzaamheid tegen te gaan

‘De paradox van eenzaamheid is dat we dit samen delen (…), eenzaamheid is zoals alle negatieve emoties een vonkend verlangen, naar verbinding met de ander en vooral ook met jezelf’.

Al luisterend naar een persoonlijke boodschap ingesproken door een van onze HVO-Querido-collega’s openden we afgelopen woensdag onze internationale Erasmus-projectbijeenkomst in Hongarije. Zeven landen bijeen, allen met een gemeenschappelijke uitdaging, het tegengaan van eenzaamheid. In Amsterdam voelt 47% van de mensen zich wel eens eenzaam, onder klanten van HVO-Querido ligt dit percentage nog een stuk hoger. Dit jaar zijn we gestart met een internationaal project om eenzaamheid tegen te gaan en met 7 landen de handen ineen te slaan.

Op 18 en 19 september kwam een afvaardiging van diverse organisaties voor daklozen uit Spanje, Macedonië, Hongarije, België, Frankrijk, Tsjechië en Nederland bijeen in Boedapest. De vergaderlocatie was een flat waar studenten en daklozen wonen, van de organisatie BZMSKI, de grootste organisatie voor daklozen in Hongarije.

November: training in alle landen

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opzetten van en het inhoud geven aan het project. Elk land heeft diverse bijdrages geleverd voor de gemeenschappelijke training die in november in elk land aangeboden gaat worden aan minstens 20 professionals. Tijdens de eerste internationale meeting in Amsterdam in april dit jaar hebben we met elkaar 5 modules bepaald waaronder bijvoorbeeld ‘upgrading self-esteem’ en ‘upscaling social-network’. Deze modules zijn de afgelopen maanden per land voorbereid en tijdens de meeting in Boedapest tot een training samengevoegd. Ook werden diverse successen met elkaar gedeeld. Macedonië heeft bijvoorbeeld een Facebookpagina rondom het thema opgezet die inmiddels al gevolgd wordt door 1300 mensen en waar actief door mensen om hulp wordt gezocht via chatberichten.

Bewustwording door onderzoek

Ook zijn er vorderingen gemaakt in het onderzoek dat in alle landen wordt afgenomen onder hulpverleners en klanten. Er wordt gemerkt dat door het afnemen van de interviews bij beide groepen bewustwording wordt vergroot en het enthousiasme wordt versterkt om aan de slag te gaan met dit belangrijke thema eenzaamheid.

Tools op website

De aankomende periode van het project zal in elk land in het teken staan van het trainen van de hulpverleners en het actief aan de slag gaan met de klanten die meedoen met het project door ze een traject aan te bieden afgestemd op hun persoonlijke wensen. Ook zal elk land tools verzamelen die Anders Kan Het Ook-proof zijn en zullen deze worden gedeeld via een internationale website.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *