Jongeren

Zelf kansen pakken

Op 10 oktober 2013 was de officiële presentatie van Housing First Jeugd, een samenwerking tusen HVO-Querido en Spirit. Housing First Jeugd biedt individuele woonruimte in combinatie met intensieve begeleiding voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met veelal meervoudige problematiek. De jongeren zijn veelal ongeschikt voor begeleiding in een groep en/of dakloos en hebben al een lang traject van hulpverlening achter zich.

Het doel van Housing First Jeugd is het maximaal vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren, het verminderen en voorkomen van overlast voor hun omgeving en ze een zo groot mogelijke bijdrage laten leveren aan de samenleving.

Motivatie

Wie zijn nu precies deze jongeren? Wat is er zo anders aan de begeleiding die Housing First Jeugd levert? Hoe werkt het Housing First principe bij jongeren? Genoeg stof voor een aanstekelijke presentatie aan de Johan Huizingalaan.

Het werd dan ook een druk bezochte ochtend waarbij iedereen nog lang bleef napraten. Zorgwethouder Eric van der Burg was aanwezig (de gemeente Amsterdam financiert het project), alle Amsterdamse woningcorporaties waren van de partij evenals als de Bascule, Lijn 5, PuntP, ROC en andere organisaties voor arbeidstoeleiding.

Uiteraard waren ook de jongeren waar het om gaat aanwezig, zowel in de zaal als op een filmpje waarin drie jongeren aan het woord komen dat bij deze gelegenheid in premiere ging. Al snel ontstond een levendige discussie. Jason stelde onomwonden dat een en ander zonder eigen wil en motivatie niet haalbaar is en dat de jongere de kans wel zelf moet pakken.

Uitdaging

Er werden ook kritische vragen gesteld door de zaal. Wordt de lat niet te hoog gelegd? Wat te doen na twee jaar of bij uitval? Duidelijk werd ook dat niets doen geen optie is en dat er voor deze jongeren nauwelijks een alternatief voorhanden is. ‘Het is belangrijk dat we de verantwoordelijkheid teruggeven en de jongeren behandelen als burger en niet als patiënt,’ aldus projectleider Susan Verlinden.
Het team van Housing First Jeugd neemt de uitdaging aan om een moeilijke groep een nieuwe kans te geven.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *