Nieuws

Winteropvang voor dak– en thuislozen vanaf zaterdag open

Vanwege het mildere weer is de winterkouderegeling niet langer van kracht. Dak- en thuislozen kunnen vanaf zaterdag 1 december tot 1 april 2019 gebruik maken van aaneengesloten winteropvang. Dit is het vijfde jaar dat Amsterdam aaneengesloten winteropvang organiseert.

De voorwaarden waaronder de winteropvang wordt aangeboden, zullen dit jaar deels verschillen van voorgaande jaren. Zo zal naar aanleiding van gesprekken met zorgaanbieders en belangenbehartigers de werkwijze en het toegangsbeleid meer gericht zijn op perspectief op herstel. Dak- en thuislozen die een beroep doen op de winteropvang, krijgen eerst een voorlopige toegang van maximaal tien dagen. Bij elke bezoeker wordt binnen die periode zorgvuldig onderzocht of er sprake is van kwetsbaarheid en waar de meeste kans is op succesvol herstel. Als blijkt dat het perspectief op herstel niet in Amsterdam ligt, dan wordt de betrokkene verwezen naar de plek waar dat perspectief wel bestaat. Als het om een kwetsbaar persoon gaat, zal er sprake zijn van een zogeheten warme overdracht.

Het College ziet deze winter als een overgangsjaar. Op basis van de ervaringen en bezoekerscijfers van dit seizoen, zal het College komend voorjaar met de raad in gesprek gaan over een definitief en toekomstbestendig model voor de winteropvang.

Wijziging werkwijze bij winterkouderegeling in G4 verband

Op dagen dat de winterkouderegeling van kracht is, wijzigt de werkwijze. Dan heeft iedereen die in Amsterdam dakloos is en geen onderdak kan vinden, toegang tot de winteropvang om te voorkomen dat mensen letsel oplopen omdat ze buiten slapen. De Politie, Veldwerk en het Mobiel Team halen mensen dan actief van straat.

Locaties

De winteropvang zal deze winter plaatsvinden op twee locaties. Vanaf zaterdag wordt winteropvang geboden in een voormalige school in de Nieuwe Looijerstraat. De tweede locatie is een tijdelijke opvanglocatie aan de Contactweg in Westpoort. Hier wordt een tijdelijke opvanglocatie gerealiseerd met behulp van units en paviljoens. Vanwege werkzaamheden in verband met de (brand)veiligheid gaat deze locatie later open (in ieder geval na maandag 3 december). Tot die tijd worden er extra veldbedden geplaatst in de inloophuizen van De Regenboog.

Winteropvang voor mensen die het nodig hebben

De winteropvang is bedoeld voor dak- en thuislozen die niet zelf in een alternatief kunnen voorzien. De mensen die toegelaten worden tot de winteropvang kunnen tussen 16.30 en 22.00 uur bij de winteropvang naar binnen. Ze krijgen een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Overdag verlaten zij de opvang uiterlijk om 09.30 uur.

Samenwerking

De nachtopvang gedurende de winterperiode wordt voorbereid en uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam en de MO-instellingen (HVO-Querido, Leger des Heils, Stichting de Volksbond/Streetcornerwork en De Regenboog). De GGD verzorgt de screening.

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *