Nieuws

Wijkzorg is een netwerk

Alle informatie voor wijkzorgpartners in Amsterdam is nu bereikbaar via één website: www.wijkzorg-amsterdam.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de zeven allianties Wijkzorg met steun van de gemeente Amsterdam, afdeling Zorg.

Om de Amsterdamse zorg- en welzijnspartners overzicht te bieden in het aanbod aan leer- en netwerkactiviteiten, hebben de zeven allianties de handen ineengeslagen voor één gezamenlijke website. Op deze website vinden wijkzorgpartners gemakkelijk hun weg in het aanbod van bijeenkomsten, activiteiten en andere mogelijkheden om in contact te komen met hun zorg- en welzijnspartners in de wijk. Zo kunnen Amsterdammers nóg beter passende zorg en ondersteuning krijgen!

Wijkzorgnetwerken

De wijkzorg in Amsterdam is sinds 2015 georganiseerd in netwerken. In de netwerken delen wijkzorgpartners hun kennis over het aanbod in hun gebied en wijzen elkaar de weg naar de zorg en ondersteuning waar hun klanten het meest bij gebaat zijn. Daarbij is veel aandacht voor maatwerk en de mogelijkheden die informele partners bieden.

Voor het levend(ig) houden van de wijkzorgnetwerken organiseren de zeven allianties wijkzorg in hun stadsdeel bijeenkomsten en activiteiten. Deze zijn gericht op ontmoeting en verbinding van wijkzorgpartners (zowel formeel als informeel) maar ook op het leren werken in netwerken. Bekend zijn de maandelijkse wijktafels waarbij partijen elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en samenwerkingen opstarten. Daarnaast organiseren de allianties in elk stadsdeel conferenties, workshops, en fietsexcursies langs relevante voorzieningen en trainingen. Ook initiëren zij nieuwe samenwerkingen, bijvoorbeeld rond de toegang tot wijkzorg.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *