Nieuws

Wat houdt onze woonbegeleiding van ongedocumenteerde mensen in?

HVO-Querido biedt woonbegeleiding aan ongedocumenteerde mensen. Dat doen we al sinds 2013 en op verzoek van Gemeente Amsterdam. De gemeente wil deze groep om humanitaire redenen 24-uursopvang bieden, zodat zij in een stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst kunnen werken. Dat kan inhouden: legaal verblijf in Nederland, doorreizen naar een ander land, of terugkeer naar het land van herkomst. Hiervoor krijgen zij maximaal anderhalf jaar opvang. Als deze periode is afgelopen, kunnen andere mensen worden opgevangen.

Begeleiding HVO-Querido

HVO-Querido begeleidt ongedocumenteerde mensen op hun woonlocatie. Dat houdt onder andere in dat we ze ondersteunen bij dagelijkse, praktische bezigheden zoals financiën, huishouden en bijvoorbeeld een bezoek aan een dokter.

Momenteel werkt de gemeente samen met HVO-Querido aan de realisatie van kleinschaligere opvangvoorzieningen waar deze mensen zoveel als mogelijk in zelfbeheer zullen samenwonen. De mensen die daar gaan wonen krijgen meer eigen regie en verantwoordelijkheid. In de opstartperiode worden bewoners gecoacht om de locaties zelf te beheren. Dat houdt in dat ze leven volgens bepaalde huisregels zoals schoonmaak, geluidsoverlast en bezoek. We ondersteunen individuen bij hun persoonlijke proces en vormen een verbindende schakel binnen en buiten de voorziening. Voor een goede landing van de nieuwe locaties in de buurt zetten we tijdelijk meer personeel in.

Huidige situatie

Op dit moment bieden we op drie locaties opvang en woonbegeleiding aan ruim 300 ongedocumenteerden: Walborg, Schuitenhuisstraat en de Derkinderenstraat. De eerste twee locaties sluiten in 2020. Op de Derkinderenstraat verblijven (voornamelijk) Dublinclaimenten en mensen die niet onder de LVV-criteria vallen.

Onder de titel ‘Bed bad brood buur’ maakt illustrator Michelle de Gruijl getekende reportages over de ervaringen van de bewoners van de opvang, over de buurtbewoners en over de begeleiders. https://www.bedbadbroodbuur.nl/

Over ongedocumenteerde mensen

Ongedocumenteerde mensen zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daarin bevinden. Ze hebben (nog) geen verblijfsvergunning ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn recent aangekomen.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/ongedocumenteerden

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *