Nieuws

Uitdagingen voor de toekomst

Met de komst van zorgprogrammering, de nieuwe Wet langdurige zorg en een hernieuwd samenwerkingselan in de stad, kunnen we kwalitatief goede zorg voor onze cliënten blijven garanderen. Zo kunnen we zo de uitdagingen aan voor de toekomst, aldus bestuurder Clemens Blaas.

Met de invoering bij HVO-Querido van zorgprogrammering in juni 2014, een operatie waar momenteel heel hard aan wordt gewerkt, kunnen we er, beter dan nu het geval is, voor zorgen dat onze cliënten de geëigende zorg krijgen. Zorgprogramma’s maken ons zorgaanbod overzichtelijk en het te volgen pad, dat we met de cliënt bepalen, voor de cliënt duidelijk. We bieden inzicht in het aanbod en de doorlooptijden, instroom, doorstroom en uitstroom. Zo weet de cliënt waar hij aan toe is en de samenwerkingspartner waar de mogelijkheden liggen.
Ik ben er van overtuigd dat onze cliënten vrijwel altijd meer kunnen dan zij, wij en hun omgeving vermoeden. Het is aan ons en de gedreven professionaliteit van onze medewerkers om die uitdaging aan te gaan en voortdurend een beroep op dat potentieel van cliënten te blijven doen.

Een steeds groter en gestaag groeiend deel van onze cliënten krijgt ambulante begeleiding. Zij wonen zoveel als mogelijk is in gewone huizen in gewone Amsterdamse buurten. Dat is niet alleen goedkoper voor de samenleving, het wordt door de meeste mensen ook als prettiger ervaren dan wonen in een instelling. Daarnaast heeft HVO-Querido echter ook cliënten die zwaardere zorg en begeleiding nodig hebben en voor wie wonen in een voorziening waar 24 uur per dag zorg aanwezig is, althans voorlopig, de beste oplossing is. Gelukkig kunnen we met de nieuwe Wet langdurige zorg de noodzakelijke zorg ook voor deze cliënten op peil houden in de stad. De uitgangspunten van deze wet, zoals het centraal stellen van de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt en het meer betrekken van diens omgeving bij de hulpverlening, zijn zaken die naadloos aansluiten bij onze visie.

Op het gebied van samenwerking merk ik dat collega-instellingen, ketenpartners en de gemeente volkomen doordrongen zijn van de noodzaak tot samenwerking. Niet alleen merk ik dat het besef daartoe alomtegenwoordig is, ik voel ook een grote bereidheid en wil om dingen samen aan te pakken in Amsterdam. Ik signaleer in deze een trend van marktwerking naar samenwerking. Want alleen samen kunnen we zorgen dat het geld wordt besteed aan goede zorg aan cliënten en niet aan de bureaucratie. Dat is een van de grote uitdagingen voor de toekomst.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *