Gezinnen

Uitdagingen in de noodopvang voor gezinnen

De noodopvang voor gezinnen van HVO-Querido groeit. Naast de Walborg zijn er nieuwe locaties, de Westlander per 1 juli en later in augustus van dit jaar ook de Speelman; er zijn nieuwe medewerkers en er worden meer cliënten opgevangen. Zorgcoördinator Masia Satari legt uit hoe het zit.

Masia Satari (1992) kwam bij HVO-Querido als stagiair van de hbo-opleiding MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening), waarna ze ging werken als persoonlijk begeleider, deels bij de gezinsopvang van onze Roggeveen en deels bij de noodopvang. Later werd ze maatschappelijk werker bij de Roggeveen. Ze maakte kennis met de baan van zorgcoördinator als vervanger van een zwangere collega en nu heeft ze sinds mei dit jaar zelf die functie bij twee van onze locaties voor de noodopvang voor gezinnen: Walborg en de Speelman.

Instroom

‘We bieden met onze teams niet alleen hulp en ondersteuning aan gezinnen in onze eigen drie panden,’ aldus Masia Satari, ‘maar ook op twee andere locaties: in het Noodverblijf van de gemeente aan de Nicolaas Witsenkade en in het WOW hostel. Gezinnen uit Amsterdam met huisvestingsproblemen melden zich bij de GGD, die de mensen plaatst in de noodopvang. Maar op een gegeven moment is dat vol. De instroom blijft toenemen. Momenteel zijn er meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn, daarom worden gezinnen soms tijdelijk ergens anders geplaatst, zoals een hostel of een vakantiepark.

Ook buiten Amsterdam

Alle gezinnen die worden aangemeld komen eerst in de onderzoeksfase. Dan kijken we wat er aan problematiek speelt en in wat haalbaar lijkt in de oplossingsrichting. Vervolgens onderscheiden we drie categorieën. Ten eerste gezinnen die zorg nodig hebben en in aanmerking komen voor een traject in de maatschappelijke opvang. Vervolgens gezinnen die niet zozeer hulp nodig hebben maar vooral huisvesting en die perspectief hebben op een verblijf in Amsterdam. En ten slotte gezinnen die dat perspectief op woonruimte in Amsterdam niet hebben. Die gezinnen proberen wij te motiveren om actief buiten Amsterdam op zoek te gaan naar huisvesting. Dat is soms best lastig. Amsterdam is booming, veel mensen willen hier blijven, ook tegen beter weten in. We stimuleren ze om toch verder te kijken. Het kan ook goed zijn om ergens anders helemaal opnieuw te beginnen.

Veilig

Wij bieden in eerste instantie vooral een veilige opvang. Een veilig thuis is het belangrijkste. Tot rust komen, jezelf herpakken en werken aan de toekomst. Om dat te bereiken werken we met gezinnen aan alle noodzakelijke leefgebieden, we stabiliseren zodat ze hun leven weer kunnen herstellen.
Het is de bedoeling dat een traject in de noodopvang drie maanden duurt, maar in praktijk duurt dat veel langer. Dat kan zijn door de aard van de problematiek, maar ook omdat er op dat moment geen geschikte vervolgplek is.

Problematiek

De problematiek waar onze gezinnen mee kampen kan van alles zijn. Schulden, relatiebreuk, opvoedingsvragen of ze hebben bijvoorbeeld nooit zelfstandig gewoond. Er is ook een klein deel met een licht verstandelijke beperking. Vaak hebben ze al het een ander meegemaakt voordat ze bij ons komen. Dakloos zijn is behoorlijk stressvol, zeker als gezin, dat is een enorme invloed op je psychische gesteldheid. Mensen hebben vaak al problemen en als je dan op straat komt, zak je nog meer in. Het komt wel eens voor dat er in hun familie ook al eens iemand dakloos is geweest.

Gezinsopvang Walborg

Samenwerking

Wij stellen daar onze eigen hulpverlening tegenover en we werken zo nodig samen met specialisten op diverse gebieden, zoals schuldhulpverlening, opvoedondersteuning van Altra, de Ouder- en Kindteams en Jeugdzorg. We kijken samen naar werk en dagbesteding, we hebben contact met de scholen. We doen dit nu al jaren, het gaat behoorlijk goed.
De kinderen proberen we zo min mogelijk te belasten. We bieden ze veiligheid en geven ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Kinderen vinden vaak veel speelkameraadjes in de opvang, dat vinden ze gezellig. En we organiseren ook allerlei activiteiten voor ze, bijvoorbeeld in samenwerking met Dynamo.

Speelmanstraat

Speelmanstraat

In de nieuwe locatie aan de Speelmanstraat in de Dobbebuurt in Slotermeer is straks plaats voor 19 gezinnen. Er komen maisonettes, appartementen en een ruimte voor een kantoortje. Het is een tijdelijk project voor de duur van twee jaar in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie. De Speelmanstraat en de Walborg, in totaal 44 gezinnen, worden één team met vijf persoonlijk begeleiders, tien ondersteunend begeleiders, een zorgcoördinator en een gedeelde teammanager. ’s Nachts is er bovendien bewaking van Randstad.

Voldoening

Als zorgcoördinator ben je nog steeds vakinhoudelijk bezig, maar doorgaans wat meer op een afstand. In het contact met cliënten doe ik nu vooral de wat meer complexe situaties. Dat vind ik leuk, dat is een uitdaging. Hoe moeilijker hoe boeiender. Als alles loopt zoals het moet lopen, dan is dat meestal fijn voor de betrokken cliënt, maar dat is vakinhoudelijk nu eenmaal minder interessant, dat is niet echt een uitdaging en dat zoek ik wel in mijn werk.
Kleine dingen in het werk kunnen me voldoening geven. Als ik zie dat het team zijn werk goed kan doen, maar ook als ik zie dat het advies die ik aan trajecthouders heb gegeven goed uitpakt voor de gezinnen.
Als er door mijn toedoen bij mensen het inzicht ontstaat van: hé, dit is goed voor mij of mijn kinderen. Dan heb ik lekker gewerkt.’

 

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *