Nieuws

Uitbreiding nachtopvang en passantenpensions in Amsterdam

In juni 2016 heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten om de nachtopvang uit te breiden met 100 bedden en de passantenpensions met 150 kamers. Daarnaast werd besloten dat Amsterdam na het realiseren van deze uitbreiding terugkeert naar de oude winterkouderegeling in G4-verband. Hieronder lees je meer over de nieuwe locaties, de verwachte openingsdata en over doelgroep, toegangsbeleid en werkwijze. 

Uitbreiding passantenpensions

De uitbreiding met 150 kamers heeft HVO-Querido gerealiseerd in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat 6. Met deze uitbreiding heeft Amsterdam op vier locaties passantenpensions. De andere locaties liggen aan de Tweede Boerhaavestraat 80 (59 kamers), Ruysdaelkade 225 (49 kamers) en de Eerste Nassaustraat 30 (14 kamers). De pensions hebben zowel eenpersoons kamers als kamers die gedeeld worden en de prijzen per nacht variëren tussen de € 8,50 en € 15,00.

Vanaf 24 april zijn de kamers op de locatie Havenstraat gefaseerd in gebruik genomen. Het gaat hier om een tijdelijke locatie. In het voorjaar van 2018 start de eigenaar van het pand, The British School of Amsterdam, met een verbouwing om het gebouw als school in gebruik te kunnen nemen. HVO-Querido en de gemeente zijn samen op zoek naar een vervolglocatie.

Doelgroep en werkwijze

Het passantenpension is een hotelachtige voorziening waar zelfredzame, dakloze mensen voor maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren om  zelfstandig en in alle rust aan een oplossing voor hun situatie van dakloosheid werken. Het gaat om mensen zonder zorgindicatie, die om uiteenlopende redenen tijdelijk geen eigen woonruimte hebben. Het passantenpension is bedoeld voor dakloze mensen die binding hebben met Amsterdam. Ook beschikken de bewoners over een inkomen om hun huur te betalen.

Toegang

Iemand die in aanmerking wil komen voor een plek in de passantenpensions moet daar zelf actie voor ondernemen. Hij moet dagelijks tussen 11:00 en 12:00 uur bellen naar de gratis reserveerlijn: 0800-0415. Bij de reserveerlijn wordt iemand ingeschreven en vervolgens wordt bijgehouden hoe vaak hij belt om de noodzaak voor een kamer en iemand zijn motivatie vast te stellen. Als er een kamer vrij komt wordt deze via de reserveerlijn toegezegd aan de persoon die zich als eerste meldt. In principe verblijft een persoon eerst in het passantenpension op de Boerhaavestraat en stroomt daarna door naar één van de andere locaties. Door de uitbreiding zijn er op de Havenstraat nu in één keer een groot aantal nieuwe kamers beschikbaar. Mensen kunnen daar direct op geplaatst worden als zij na een gesprek met één van de ‘WPI klantmanagers niet-OGGZ’ op een voorrangslijst worden geplaatst. Het team passantenpensions en de WPI klantmanagers hebben regelmatig overleg over de cliënten op deze lijst.

Uitbreiding nachtopvang

De uitbreiding van de nachtopvang wordt door het Leger des Heils gerealiseerd op twee locaties:

 1. Zuiderburgh, J.M. Coenenstraat 2
  Capaciteit: 50 bedden
  Opening: in de loop van juni
 2. Gastenburgh, Oudezijds Voorburgwal 87-89
  Capaciteit: 50 bedden
  Opening: omstreeks november

De Zuiderburgh en de Gastenburgh gaan laagdrempelige nachtopvang aanbieden. Dak- en thuislozen kunnen hier zelf of via een verwijzer terecht. De primaire doelstelling van deze bedden is het in traject brengen van mensen. Cliënten op deze bedden moeten binnen vijf werkdagen naar de Jan van Galenstraat om zich te laten screenen.

Trajectus

Om goed zicht te hebben op alle cliënten die gebruik maken van de nachtopvang gaat het Leger het verblijf van deze cliënten registreren in Trajectus. Voor alle ketenpartners wordt dan inzichtelijk wie bij de cliënt betrokken is, welk beeld de screening op Jan van Galenstraat heeft opgeleverd en of er al een trajecthouder betrokken is. Met deze uitbreiding krijgt Amsterdam op zes locaties laagdrempelige nachtopvang. Naast de Zuiderburgh en de Gastenburgh zijn dat 48 bedden op de Haven (Leger des Heils), 25 bedden op de Gerrit Scheurleerweg (Volksbond) en 24 bedden op de Poeldijkstraat (HVO-Querido). Naast deze capaciteit laagdrempelige nachtopvang, zijn er in het Instroomhuis en de Poeldijkstraat nog een hoeveelheid trajectbedden beschikbaar.

 

Reacties ( 0 )

  Geef een reactie

  Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *