Tag: ambulant team wijkzorg

HVO-Querido begeleidt steeds vaker cliënten in hun eigen woning en wijk. Met hen kijken we hoe het eigen netwerk, en organisaties en plekken in de wijk kunnen bijdragen aan de ondersteuning. Zo behoudt iemand zoveel mogelijk regie over zijn/haar leven, bouwt hij/zij aan een netwerk en neemt binnen de eigen wensen en mogelijkheden deel aan

Lees meer

Alle informatie voor wijkzorgpartners in Amsterdam is nu bereikbaar via één website: www.wijkzorg-amsterdam.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de zeven allianties Wijkzorg met steun van de gemeente Amsterdam, afdeling Zorg.

Lees meer

Voor vijf ambulante teams van HVO-Querido die actief zijn in Amsterdam Noord is er een belangrijke stap gezet om de verbinding met het wijkgerichte werken verder in praktijk te brengen.

Lees meer

Als je in een nieuwe wijk komt wonen, is het soms lastig om je draai te vinden. De Buurtcirkel, een netwerk van mensen die vlak bij elkaar wonen, kan dan helpen bij een zachte landing.

Lees meer

Donderdag 1 juni was een feestelijke bijeenkomst georganiseerd door de Alliantie Wijkzorg Noord genaamd ‘Aan tafel met de Noorderlingen’. Met een hapje, een drankje en muziek stond deze bijzondere middag in het teken van kennismaking, ontmoeting en zichtbaarheid. De opbouw tot aan catering was verzorgd door informele partijen en sociale projecten. Een netwerkbijeenkomst voor en

Lees meer

Yvonne Knaack, een cliënt van het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido, stond in januari van dit jaar in de rubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer in Het Parool. Haar grote wens is daardoor met de komst van het Spaanse hondje Amber in vervulling gegaan.

Lees meer

In de Zuiderkerk was op 30 maart jl. de startbijeenkomst van het wijkzorgnetwerk Zuid in de Zuiderkerk. Op 6 april jl. was een soortgelijke startbijeenkomst van het wijkzorgnetwerk alliantie Oost in het Tropenmuseum.

Lees meer

Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken! Sinds 2015 draagt de gemeente Amsterdam een grotere verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg en ondersteuning in alle 22 stadswijken en zeven stadsdelen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Amsterdam zet in op een vernieuwende aanpak waarin zelfredzaamheid het uitgangspunt is. De Amsterdamse aanpak heet wijkzorg.

Lees meer

‘Yvonne komt wekelijks bij de voedselbank,’ vertelt Susie Manshande, persoonlijk begeleider bij ons Ambulant team Wijkzorg, over haar cliënt.

Lees meer

De vraag ‘Wat kan ik voor je doen?’ is steeds minder vaak het uitgangspunt voor maatschappelijke hulp. De cliënt heeft bij voorkeur zelf de regie. Voor HVO-Querido is samenwerking binnen de wijken de sleutel tot die nieuwe benadering.

Lees meer