Tag: veste

​Enige tijd geleden zijn twee begeleiders met een aantal bewoners van de Veste naar het museum Escher in het Paleis in Den Haag geweest. Bewoner Jeroen Klaasse doet verslag.

Lees meer

Melvin Ferrol, zorgcoördinator bij de Rijswijk van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat, vertelt op de website van de Delflandpleinbuurt hoe ze er samen met de buurt voor proberen te zorgen dat de overlast beperkt blijft.

Lees meer

Op 24 maart 2013 hebben we in De Veste een speciale familiedag georganiseerd. Aan alle bewoners is gevraagd of er iemand was die ze uit wilden nodigen. Het begrip familie hebben we daarbij ruim opgevat, ook vrienden en buddy’s waren welkom.

Lees meer

Op 17 januari 2013 organiseerde de Sigra in samenwerking met het VUmc een conferentie met als onderwerp cliëntenparticipatie in de vorm van het Partnerproject.

Lees meer

Op de Poeldijkstraat zijn drie medewerkers opgeleid om onze teams – Passantenverblijf, Veste en Rijswijk – agressietraining te geven.

Lees meer

De locatie Poeldijkstraat organiseerde 28 november 2012 weer een open avond voor de buurt. Deze avond werd in zijn geheel georganiseerd door stagiaires en mensen in opleiding van De Veste, Het Passantenverblijf, De Rijswijk en De Wuif. Het doel van de avond was om buurtbewoners goed te informeren over wat wij als HVO-Querido bieden. Ook

Lees meer

De locatie van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat, waarin diverse voorzieningen zijn gevestigd, en dat werd ontworpen door Heren5 architecten, staat in vakblad de Architect. Kijk hier om dit artikel te lezen.

Lees meer

Op 6 september 2012 heeft de wethouder Zorg Eric van der Burg met een delegatie VVD-kamerleden, waaronder een woordvoerder van Minister Schippers van VWS, een bezoek gebracht aan verschillende locaties in Amsterdam van het Leger des Heils en HVO-Querido.

Lees meer

Gerrie Mosch (Amsterdam, 1963) is opgegroeid in Amsterdam Oost. Na vijf jaar in De Veste, waarvan drie maanden in het nieuwe pand aan de Poeldijkstraat, woont hij sinds mei 2011 op zich zelf met begeleiding van Discus. Twee dagen per week werkt hij bij zorgboerderij de Breedijkhoeve.

Lees meer

Dat moet een extra veilig gevoel gegeven hebben, lunchen in een brandveilig gebouw. Op 6 april was er een paaslunch op de Poeldijkstraat 10, aangeboden door De Rijswijk, het Passantenverblijf en De Veste voor alle bewoners, medewerkers en buurtbewoners van de Poeldijkstraat.

Lees meer