Tag: rijswijk

Op donderdag 24 januari 2013 is in De Rijswijk een Nieuwjaarsritueel gehouden. Tijdens dit ritueel kregen bewoners een diner aangeboden. Het ging om het lievelingseten van bewoners: patat, drumsticks, sla en appelmoes.

Lees meer

Op de Poeldijkstraat zijn drie medewerkers opgeleid om onze teams – Passantenverblijf, Veste en Rijswijk – agressietraining te geven.

Lees meer

De locatie Poeldijkstraat organiseerde 28 november 2012 weer een open avond voor de buurt. Deze avond werd in zijn geheel georganiseerd door stagiaires en mensen in opleiding van De Veste, Het Passantenverblijf, De Rijswijk en De Wuif. Het doel van de avond was om buurtbewoners goed te informeren over wat wij als HVO-Querido bieden. Ook

Lees meer

De locatie van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat, waarin diverse voorzieningen zijn gevestigd, en dat werd ontworpen door Heren5 architecten, staat in vakblad de Architect. Kijk hier om dit artikel te lezen.

Lees meer

Eddy van Delden (Amsterdam, 1958) woont in De Rijswijk in een van de zestien zogeheten wuifwoningen en is sinds alweer enige tijd een druk bezet man. Hieronder vertelt hij welke verschillende activiteiten hij zoal gedurende de dag ontplooit.

Lees meer

Op 4 november 2011 voltrekt burgemeester Eberhard van der Laan samen met bewoner Chris Wolfrat de officiële opening van het nieuwe pand van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat . De burgemeester prijst de hoogbouw als een goede omgang met de schaarse ruimte in de stad: “We gaan allemaal de lucht in.”

Lees meer

De eerste familie- en vriendendag van de Rijswijk is een geslaagd initiatief gebleken.

Lees meer

Dat moet een extra veilig gevoel gegeven hebben, lunchen in een brandveilig gebouw. Op 6 april was er een paaslunch op de Poeldijkstraat 10, aangeboden door De Rijswijk, het Passantenverblijf en De Veste voor alle bewoners, medewerkers en buurtbewoners van de Poeldijkstraat.

Lees meer

Een artikel over de afdelingen van HVO-Querido aan de Poeldijkstraat (Passantenverblijf, De Veste en De Rijswijk) in de Volkskrant van 6 januari 2012.

Lees meer

Hoe hebben bezoekers en bewoners van het Passantenverblijf, De Veste en De Rijswijk de verhuizing van het oude gebouw op nummer 16 naar het nieuwe gebouw aan de Poeldijkstraat 10 ervaren? Auke Bax, receptioniste van de Poeldijkstraat, vroeg de mening van zes cliënten hierover. Richard Ras Richard kwam al op jonge leeftijd bij HVO-Querido aankloppen.

Lees meer