Tag: eendracht

Tafik, een bewoner van onze voorziening De Batjan, schreef een brief aan de minister over de plannen met de zorgzwaartepakketten (ZZP) in de vorm van een protestgedicht. Als ik alleen moet wonen dan red ik het niet, Dan mis ik contacten, dan zie ik die niet. Als ik alleen in de wijk moet wonen, Dan

Lees meer

Op 25 januari 2012 was de opening van de hernieuwde Batjan. Het pand heeft de afgelopen maanden een flinke opknapbeurt gehad en daarom was het pand opengesteld voor belangstellenden. De 24-uursvoorziening in Oost is de kleinste van HVO-Querido. De naam De Batjan is daarom ook ooit gekozen, batjan staat voor klein in het Indonesisch, aldus

Lees meer

De feestdagen zijn traditioneel een tijd waarin we veel aandacht besteden aan lekker eten en een feestelijke presentatie. Uiteraard is dat in opvanghuizen voor dak- en thuislozen en woonvoorzieningen voor jonge moeders of voor mensen met psychiatrische problemen niet anders. Een rondje langs een aantal afdelingen van HVO-Querido. Maak u niet ongerust, wij leggen onze

Lees meer

Ad Vogel (1945) is geboren in Haarlem en woont sinds de opening in de Batjan, een woonvoorziening voor 24 langdurig van zorg afhankelijke mensen met een psychiatrische achtergrond.

Lees meer

De heer Vogel woont vanaf het begin naar volle tevredenheid in woonvoorziening De Batjan. Dat is nu tweeënhalf jaar.

Lees meer

Veel mensen met psychiatrische problemen houden te onrechte bedden in de kliniek bezet, terwijl ze heel goed met begeleiding zelfstandig zouden kunnen wonen. Maar dergelijke woonruimte is er nauwelijks. Behalve in De Batjan, aldus NRC Handelsblad op 6 november 2002.

Lees meer

Frits Monkau is van huis uit magazijnmeester en bewoner van de Batjan van het eerste uur. Na dertien jaar in het internaat van Walenburg ervaart hij De Batjan als een verademing.

Lees meer

Op 26 februari 2001 heeft de minister van VWS, mevrouw dr. E. Borst- Eilers tijdens een intieme bijeenkomst woonvoorziening De Batjan officieel geopend. In haar speech sprak de minister lovende woorden over de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang.

Lees meer