Tag: de vaart

Ron Kat werkt al acht jaar bij HVO-Querido. Hij begon bij De Schijf en werkt nu 28 uur per week als woonbegeleider bij De Vaart, een woonvoorziening voor dak- en thuislozen op Oostenburg. Hij zat af en aan in de ondernemingsraad en is deelraadslid voor de PvdA in Oud Zuid. Toen er onlangs brand was

Lees meer

De Vaart is een woonvoorziening op Oostenburg voor 40 dak- en thuislozen. Nog eens 40 cliënten wonen in diverse stadia van zelfstandigheid in woningen in de omgeving. Een buurtje verder, bij de Dappermarkt, woont Fred Potgiesser in zo’n aanleunwoning. Hij heeft wel tijd voor een gesprek, want hij heeft juist drie weken vakantie.

Lees meer

Meneer Hille is met zijn 82 jaar de oudste bewoner van De Vaart. Hij woont er sinds de opening in 1984, in dezelfde kamer op de bovenste verdieping. “Ik weet nog dat ik hier kwam, de royale kamer, de opening met oud-burgemeester Van Thijn. Ik kwam uit de Montelbaanstraat, hier heb je meer dan twee

Lees meer

Wie de kamer van Ton Postel (50) in De Vaart binnenkomt leest de bekende regels uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring: Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van

Lees meer

In 1985 wordt de eerste Elfstedentocht in 22 jaar verreden en vliegt Wubbo Ockels als eerste Nederlandse astronaut door de ruimte. Gorbatsjov wordt partijleider in de Sovjet-Unie en Reagan begint aan zijn tweede ambtstermijn. 1985 is ook het jaar van Live Aid, de eerste Back to the Future film, Windows 1.0 en het jaar waarin

Lees meer

Martin de Groot wilde als kleine jongen voetballer worden maar werkt al 22 jaar bij HVO-Querido, eerst bij Walenburg. later bij De Vaart, dat hij nog gebouwd heeft zien worden. De Groot is ook lid van de Ondernemingsraad. 

Lees meer

Gerard Pegman woont in een aanleunwoning van De Vaart, een voorziening voor begeleid wonen van HVO-Querido op het voormalige eiland Oostenburg.

Lees meer

Dagactiviteitencentra en werkprojecten bestaan al heel lang. Tot grote tevredenheid van talloze bezoekers. Er zijn zijn ook mensen voor wie een andere vorm van dagbesteding meer geschikt lijkt. En mensen die bij het vinden van dagbesteding een steuntje in de rug nodig hebben.

Lees meer