Tag: cliëntenraad

Op 17 januari 2013 organiseerde de Sigra in samenwerking met het VUmc een conferentie met als onderwerp cliëntenparticipatie in de vorm van het Partnerproject.

Lees meer

Onlangs zijn de kamers en algemene ruimtes van De Batjan en zijn satellietwoningen flink opgeknapt. Floyd Wisman en Hans Velterop wonen er niet alleen maar zijn ook actief in de bewonerscommissie van het huis. Toevalligerwijs zijn beiden historicus.

Lees meer

Boudewijn Leenders (hierboven, rechts) is sinds 2010 lid van de Centrale Cliëntenraad. Als ik hem vraag waarom, hoeft hij niet lang na te denken: ‘Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat er dingen gedaan worden voor de cliënten.’

Lees meer

Cliëntenparticipatie begint bij dezelfde taal spreken, aldus Isabeau, een bewoonster van Alexandria die zich vrijwillig inzet voor de belangen van alle bewoonsters van Alexandria.

Lees meer

Een bijzondere en sportieve gebeurtenis in het afgelopen weekend was de deelname van Sebastian Ypelaar aan de belangrijkste Nederlandse marathonwedstrijd, die van Rotterdam.

Lees meer

De Centrale Cliëntenraad heeft als doel de belangen van alle cliënten van HVO-Querido te behartigen. Natuurlijk is dit erg goed, maar hoe doet de cliëntenraad dat? Tijd voor een verkenning door in gesprek te gaan met Ria Mulder (voorzitter Centrale Cliëntenraad, CCR) en Loes de Jong (senior ondersteuner CCR).

Lees meer

Frans van den Bos was als secretaris jarenlang lid van het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad en is met ingang van 1 mei voor vier uur per week in dienst bij HVO-Querido als ondersteuner van twee cliëntencommissies.

Lees meer

Ambulant betekent letterlijk op de been, niet bedlegerig. In de dagelijkse praktijk van HVO-Querido betekent het dat de cliënt zorg en begeleiding ontvangt in zijn/haar eigen woning.

Lees meer

Norbert Wissing (Amsterdam, 1959) is niet alleen een bewoner van HVO-Querido – hij woont in onze voorziening aan de Jacob van Wassenaar Obdamstraat – en sinds vorig jaar vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad, hij is ook componist.

Lees meer

In de rubriek ‘Mijn stad’ toont een cliënt of een medewerker van HVO-Querido zijn of haar favoriete plek in Amsterdam. Deze keer cliëntenvertrouwenspersoon Anita Hubner (Haarlem, 1973) die strikt genomen niet in dienst is van HVO-Querido, maar ter wille van de onafhankelijkheid werkt bij de vereniging Cliëntenbelang Amsterdam, ontstaan uit het vroegere APCP. Anita Hubner

Lees meer