Tag: ambulant team gezinnen

Om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond zorginnovatie en zorgprogrammering zijn er momenteel behoorlijk wat veranderingen gaande bij de vrouwen- en gezinsopvang van HVO-Querido.

Lees meer

Cliëntenparticipatie begint bij dezelfde taal spreken, aldus Isabeau, een bewoonster van Alexandria die zich vrijwillig inzet voor de belangen van alle bewoonsters van Alexandria.

Lees meer

Is Amsterdam voldoende toegerust voor de opvang van dakloze gezinnen, vraagt de website Vragenvuur, het programma waarin Amsterdammers vragen stellen aan de politiek.

Lees meer

Een steeds groter deel van de begeleiding van Alexandria, de opvang van HVO-Querido voor jonge vrouwen en jonge moeders met hun kinderen, geschiedt ambulant. Naast de panden aan de Soesterberghof en de Merenhof werd hiertoe in de herfst van het vorig jaar een pand aan de Czaar Peterstraat in gebruik genomen.

Lees meer

De eerste zes semi-zelfstandige woningen voor jonge dak- en thuisloze moeders met kinderen in de Czaar Peterstraat zijn ruim een maand in gebruik. Vorige week donderdag werd de officiële opening verricht in het Werkteater aan de Oostenburgergracht.

Lees meer

De afdeling Alexandria van HVO-Querido staat in GeWoon, het magazine van woningcorporatie Eigen Haard.

Lees meer

Woensdag 9 december 2009 was er feest in Alexandria vanwege de opening van een vijftal woonunits als voorloper op een grotere uitbreiding van satellietwoningen van deze voorziening voor jonge moeders en hun kinderen.

Lees meer

Afgelopen week zijn er door HVO-Querido en Eigen Haard twee convenanten ondertekend waarmee de samenwerking is beklonken.

Lees meer

Karen van Leeuwen (Amsterdam, 1969) is de teamleider van Alexandria, Reina en de voorzieningen voor begeleid wonen Soesterberghof en Meerenhof van de stedelijke eenheid vrouwen- en gezinsopvang van HVO-Querido. Zij geeft leiding aan vier maatschappelijk werkers, zeven woonbegeleiders en een gastvrouw.

Lees meer

Amina Bruins (Amsterdam, 1987) groeide op in Noord. We treffen haar met haar dochter Jalila (Amsterdam, 2006) op de laatste dag van hun verblijf in Alexandria, de opvang voor jonge vrouwen en moeders van HVO-Querido.

Lees meer