Tag: acm-cosm

Vaak doen slachtoffers van ,mensenhandel gen aangifte. ‘Veel vrouwen schamen zich  of zijn bang dat hun familie in hun eigen land wordt bedreigd,’ zegt Heleen Driessen van HVO-Querido in Het Parool van 30 april 2005.

Lees meer

Volgens een schatting van de landelijke Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) worden in Nederland jaarlijks ruim duizend vrouwen het slachtoffer van vrouwenhandel. Door misleiding, uitbuiting, intimidatie en geweld worden zij gedwongen tot prostitutie. In de meeste gevallen gaat het om slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit, met name uit de ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa. Deze

Lees meer