Tag: aak

Over onze afdeling De Aak verscheen een aardig artikel in de Amsterdamse daklozenkrant Z!

Lees meer

In de rubriek ‘Blik van buiten’ spreken we met mensen die weliswaar buiten HVO-Querido staan, maar wel op de een of andere manier met ons werk en onze doelgroep hebben te maken. Na Henk Dijkstra van het Leger des Heils en Nelly Versteeg van het Drugspastoraat nu René te Have, buurtregisseur van de Dijkgraafpleinbuurt, waar

Lees meer

Op 24 november 2011 organiseerde foodservice groothandel Deli XL samen met HVO-Querido een feest voor bewoners van De Aak en het Judith van Swethuis. De gasten werden verwelkomd met een drankje. Veel cliënten waagden zich aan de karaoke. Aansluitend kon men genieten van een buffet, Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen langs en was er een

Lees meer

Vrijdag was het een spannende dag voor de teammanager en de medewerkers van De Aak omdat zij bezoek kregen van de externe auditor.

Lees meer

Afdeling De Aak van HVO-Querido stond met een fraaie fotoreportage in de Los Angeles Times.

Lees meer

De Aak is een tijdelijke voorziening voor dak- en thuislozen die medische zorg en begeleiding nodig hebben. De Aak, sinds 2005 gelegen aan de Akerwateringstraat in Osdorp, bestaat uit twee etages en biedt onderdak aan 60 cliënten. De cliënten lijden veelal aan degeneratieve chronische aandoeningen zoals aids, hepatitis en diabetes militis. Daarnaast zijn psychische klachten,

Lees meer

In het decembernummer 2006 van Linda, het glossy lifestyle magazine, waarin Linda de Mol centraal staat, deze maal ook een serie portretten van cliënten van HVO-Querido.

Lees meer

Op 14 december 2006 reikte Stichting Nederland Schoon voor het vierde achtereenvolgende jaar samen met gemeenten in heel Nederland de zogeheten ZAP-oorkondes uit. Dit is geen prijs voor tv kijken of excellent gebruik van de afstandsbediening. ZAP staat voor ZwerfAfvalPakker.

Lees meer

​Bewoners en medewerkers van de Aak in Osdorp hebben onlangs een rommelmarkt gehouden op het Dijkgraafplein. De opbrengst van de markt komt ten goede aan een project van voormalig drugspastor Ricus Dullaert voor kinderen met aids in Afrika.

Lees meer

Op vrijdag 7 oktober 2005 is de Aak, een voorziening voor 50 dak- en thuislozen die behoefte hebben aan verpleging of verzorging, officieel geopend.

Lees meer