Nieuws

Strength based

Na een uitgebreid onderzoek door de projectgroep methodiek, aangevuld met medewerkers uit diverse afdelingen van de stichting, heeft het managementteam gekozen voor de methodiek Strength Based.
Het onderzoek bestond uit interviews met alle teams door de IZO’s, onderzoek naar methodisch werken bij andere hulpverleningsinstellingen, literatuurstudie en aanbevelingen uit de cliënttevredenheidsonderzoeken van HVO-Querido.

In 2011 gaan we werken met de methodiek Strength Based, een krachtgerichte benadering die er van uit gaat dat alle mensen en omgevingen een capaciteit tot leren, groeien en veranderen in zich hebben. Het is de taak van de hulpverlener om deze krachten samen met de hulpvrager en zijn omgeving op te sporen en te mobiliseren. Dit vraagt om een andere attitude, andere technieken en instrumenten van de hulpverleners.

In het najaar van 2010 starten twee pilots: BW Masira en de Veste worden als eerste getraind in het werken met de nieuwe methodiek. In 2011 komen de andere teams aan de beurt voor deze training.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *