Nieuws

Steeds meer ambulant

Sinds 2010 kent HVO-Querido het programma ambulantisering. Wat is dit en wat willen we ermee bereiken? Hier lees je meer over het project ambulantisering de Veste.

De verhuizing van De Veste naar het nieuwe pand was mede aanleiding om bewoners de mogelijkheid te geven tot begeleid zelfstandig wonen. Hoe is dat proces verlopen? In gesprek met Martin Kok, zorgcoördinator van Discus, die enthousiast vertelt over de manier waarop de ambulantisering van De Veste is uitgevoerd door Discus.

Eerste kennismaking

Eigenlijk is het begonnen met de opdracht om zestien mensen vanuit de Vrijburg en Straetenburgh te ambulantiseren. Deze groep is vanuit een 24-uurs voorziening verhuisd naar een woning waarbij ze met twee personen wonen. De ervaring die wij hier hebben opgedaan hebben we meegenomen in het ambulantiseringsproject De Veste. De opdracht was om 20-25 cliënten met een ZZP1 of ZZP2 met daarbij psychiatrische- en/of verslavingsproblemen begeleid zelfstandig te laten wonen. De onderliggende problemen zijn volgens mij betreft bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden als je op eenmaal straat belandt. Op dit moment zijn er tien mensen vanuit De Veste geplaatst en er staan er nog tien op de wachtlijst.

ambulantisering-02-1700

Bij de werving en selectie van de cliënten hebben we een aantal stappen doorlopen. Allereerst hebben we twee informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden waar ruim twintig mensen op af zijn gekomen. Hierbij hebben we ons voorgesteld en in grote lijnen verteld over de plannen en hebben we de vragen van de belangstellenden beantwoord. Vervolgens hebben we interviews gehouden over de persoonlijke wensen, behoeften en vaardigheden van elke potentiële Discus bewoner.
Een teambuilding bijeenkomst in het Amsterdamse bos volgde. Om elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen zijn we wezen kanovaren, waterfietsen, hebben we in bomen geklommen en hebben we gezamenlijk gepicknickt.
Op het moment dat de eerste woning werd geleverd zijn we daar samen met de cliënten  gaan kijken.
We hebben gezamenlijk drie basispakketten samengesteld t.b.v. de inrichting van de woning waaruit de bewoners kunnen kiezen. Hiervoor wordt hen wel €850,00 in rekening gebracht. Dit wordt later verrekend met de Bijzondere Bijstand van de DWI. Het basispakket bestaat uit een dempende ondervloer met zeil of vloerbedekking, brandwerende gordijnen, brandwerend matras, rookmelder en een veilig gasfornuis met thermokoppel.

Intentieverklaring

Tijdens de bijeenkomst, met Jeltje Bunt (teammanager van De Veste), Yvonne van Veen (Eigen Haard), Wessel de Vries (teammanager Discus), een aantal collegae van Discus en de toekomstige bewoners, is er een intentieverklaring getekend. Dit was voor de toekomstige bewoners een speciaal moment waar ze het nog steeds over hebben. Vanaf dat moment begon de ambulantisering echt pas te leven.

ambulantisering-03-1700

Financieel

Omdat er veel financiële zaken snel geregeld moeten worden zodra er een woning beschikbaar komt, moesten we samenwerking zoeken met DWI. De uitkering moet snel worden verhoogd omdat zij zelf de vaste lasten moeten betalen en er moet bijzondere bijstand (+/- €3000 euro) worden aangevraagd voor de inrichting van de woning en de dubbele woonlasten. De aanvraag duurt normaal gesproken zes tot acht weken. Voor dit project hebben we kunnen afspreken het binnen twee weken te organiseren omdat we simpelweg de tijd niet hebben om zo lang te wachten als er plotseling een woning wordt geleverd. In de praktijk blijkt dat we, na het maken van de afspraak, de schuldbekentenis binnen twee tot drie dagen binnen hebben. Voor die aanvraag moeten de bewoners wel zelf aan het werk. Ze kunnen daarbij ondersteuning van ons krijgen, maar we gaan het niet allemaal voor ze doen.

De woning bepaalt bewoner

Zodra er een woning beschikbaar komt, maken we een profiel van de woning en kijken we met het team welke bewoner het best bij de woning past. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de sociale cohesie van een buurt, buurtvoorzieningen, de staat van de woning, op welke etage de woning is gelegen etc. We zoeken dus een cliënt bij een woning. Zodra de match is gemaakt gaan we van start met het proces en het plaatsen van het basispakket. Het kost ons nu ongeveer 2 weken om de woning basaal in te richten met één van de drie basispakketten.

ambulantisering-04-1700

Stress?

Tijdens een verhuizing kunnen veel mensen terugvallen in oud gedrag. Logisch, want er komt veel op hen af. Daarom is het van belang alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. We hebben met DWI en De Veste afgesproken dat we een maand de tijd hebben van moment van keuze cliënt tot plaatsing en dus uitstroom uit De Veste. In deze maand moet dus alles gebeuren zoals de inrichting van de woning, de aanvraag van Bijzondere Bijstand voor inrichtingskosten bij DWI, de inschrijving in het bevolkingsregister, de aanvraag huurtoeslag, de aansluiting door NUON, Waternet, de aanschaf van bank, lampen, servies etc. Hier begint het spel.

Huisbezoek

Minimaal een keer per week krijgen mensen een huisbezoek, maar dat is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Gemiddeld zien we cliënten drie keer per week. Dat kan in de woning zijn, op kantoor of ergens anders. We hebben ook een dagelijks inloopspreekuur van 10:00 tot 14:00 uur en is er kantoordienst aanwezig voor iedereen die ergens mee zit. Daarnaast zijn we ook 24 uur per dag bereikbaar en kunnen mensen ook in het weekend bezocht worden.

Martin Kok (rechts) met een cliënt van Discus

Martin Kok (rechts) met een cliënt van Discus

Samenwerking

We zijn de samenwerking gestart met GGZ inGeest, locatie Bocholtstraat. Dat is tevens het behandelteam van De Veste. Wij kunnen het zeer goed met elkaar vinden en zitten qua cliëntbejegening op één lijn. Iedereen die ambulantiseert vanuit De Veste komt drie maanden lang op het overlegbord van dat behandelteam te staan. Zij garanderen de behandeling van de cliënt in die periode. En na drie maanden van inventarisatie vindt er een evaluatiemoment plaats. Dan wordt besloten of het behandeltraject wordt voorgezet binnen het huidige behandelteam of de cliënten eventueel worden overgedragen naar een andere instelling voor passende behandeling. Een andere mogelijkheid is dat zij volledig worden uitgeschreven. Bijzonder is de wijze van overleg. We overleggen elke zes maanden op individueel niveau met de behandelaar en natuurlijk vaker als dat nodig is.
Voor elke bewoner van Discus wordt er samen met de cliënt een signaleringsplan opgesteld met daarbij een crisisinterventieplan. Dit is een soort noodplan met een aantal behandeltechnische- en praktische stappen die gevolgd worden bij crisis.

Vangnet

Voor elke cliënt die wordt uitgeschreven bij GGZ inGeest of van wie het huurcontract op eigen naam wordt gezet is er een vangnet. De ondersteuning vanuit Discus zal nooit in één keer beëindigd worden, maar gefaseerd afgebouwd worden en ze kunnen altijd weer terugvallen op onze ondersteuning en support. Ze kunnen dus altijd weer terug bij zowel de behandelaar als bij Discus. Voor ons geldt: “Eens een Discus cliënt? Altijd een Discus cliënt!”

Uitstroom

De eerste uitstroom is gepland voor april 2012. Op dat moment wordt de eerste bewoner voorgedragen voor een huurcontract op eigen naam. De ondersteuning wordt vanaf dat moment afgebouwd, maar blijft in ieder geval bestaan zolang de bewoner dat wenst en daar een geldige CIZ-indicatie voor aanwezig is.

Cliëntwaardering

UMC St. Radboud heeft een onderzoek gedaan naar resultaten van Discus, waar de ambulantisering onderdeel van is. De voorlopige resultaten zijn binnen en de gemiddelde cliëntwaardering is 8,2 voor heel Discus. Dat belooft nog wat voor de toekomst want het is goedkopere zorg die meer op maat is en zorgt voor tevreden bewoners.

Succesformule

We bieden mensen kansen en laten hen de verschillende mogelijkheden zien. Het is aan de cliënt hier wat mee te doen. Voor ons betekent succes dat een bewoner op de juiste plek belandt. Of dat nu ambulant is of in een voorziening. Mislukken kan haast niet, alleen als iemand weer op straat belandt. Tot nu toe kent de ambulantisering van De Veste geen afvallers en zijn wij heel erg trots op de resultaten.
Dat heeft volgens mij te maken met onze werkwijze. Bij Discus maken we er een sport van de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat we doen en gaan hierbij uit van hun eigen kracht. Één van onze instrumenten is om bewoners bewust fouten te laten maken, die natuurlijk nog acceptabel zijn. Daar leer je van. Tja, het duurt allemaal wat langer maar we willen niet vóór maar mét de cliënt aan het werk.

Team 3

Discus heeft drie teams. Team Mauritskade en team Discusstraat krijgen aanmeldingen via de GGD Veldtafel. Voor team 3 geldt een andere route. Die stromen intern door zoals mensen van Straetenburgh, Vrijburg en De Veste. Ook ondersteunen we de corporatie met overlastveroorzakers, ook van andere afdelingen van HVO-Querido.
Op dit moment zoeken we voor het derde team naar een nieuwe locatie, het liefst in Nieuw-West, zodat we heel Amsterdam kunnen bedienen vanuit drie locaties. Voorlopig huist team 3 nog aan de Discusstraat, maar eigenlijk werken we transmuraal, soms op de Discusstraat en soms op de Mauritskade. Hopelijk vinden we snel een nieuwe locatie.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *