Nieuws

Startbijeenkomsten wijkzorg allianties Zuid en Oost

In de Zuiderkerk was op 30 maart jl. de startbijeenkomst van het wijkzorgnetwerk Zuid in de Zuiderkerk. Op 6 april jl. was een soortgelijke startbijeenkomst van het wijkzorgnetwerk alliantie Oost in het Tropenmuseum.

Een artikel van Judith den Hartogh – Beiden startbijeenkomsten hadden het doel de allianties voor te stellen en input op te halen voor het jaarplan wat elke alliantie 1 juni a.s. moet inleveren bij de gemeente. In het jaarplan staat beschreven hoe de verschillende allianties aan de ontwikkelopdracht gaan werken. Nog even een opfrisser, de ontwikkelopdracht bestaat uit:

  1. bevorderen van de deskundigheid in het netwerk
  2. door ontwikkelen van de wijktafels
  3. verbeteren van de toegang van wijkzorg en de triage

Startbijeenkomst alliantie Zuid

Op 30 maart jl. vond de startbijeenkomst van alliantie Zuid plaats in de Zuiderkerk onder de energieke leiding van Theaterbureau Kapok. In de startbijeenkomst heeft alliantie Zuid zich voorgesteld en samen met het wijkzorgnetwerk een start gemaakt met de invulling van de ontwikkelopdracht door deelname aan diverse workshops.

Bijeenkomst Wijkzorg Zuiderkerk

Marijn van Ballegooien, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, opende de bijeenkomst met de wens uit te spreken dat het wijkzorgnetwerk in Zuid met passie en liefde verder ontwikkeld wordt. Na afloop vertelde hij onder de indruk te zijn van het verschil met de eerste bijeenkomst – die twee jaar geleden ook in de Zuiderkerk was gehouden – en nu.
Toen twee jaar geleden de opbouw van de wijkzorgnetwerken in Amsterdam begon, was er veel onzekerheid en onduidelijkheid: ‘Hoe gaat informele hulp betrokken worden bij mijn cliënt?’ ‘Gaan zij mijn werk overnemen?’ ‘Hoezo cliënt centraal?’ ‘Als de cliënt een hulpvraag heeft, moet ik dan eerst vragen wat hij zelf kan, of zijn omgeving en zijn netwerk, terwijl de nood al hoog is?’

Bijeenkomst Wijkzorg in de Zuiderkerk

De partijen in de wijkzorg begrijpen inmiddels de grote kracht van een netwerk waarin formele en informele partijen samenkomen en de herstelvisie die achter die samenwerking zit. Die herstelvisie is ‘wonen doe je thuis en herstel is mogelijk’. Want thuis zijn en wonen kan in allerlei vormen plaatsvinden: in 24-uursvoorzieningen, in groepswonen, begeleid wonen, maar ook in alternatieve woonvormen, net wat nodig is. De overtuiging dat herstel altijd mogelijk is ontstaat door barrières te verwijderen. Barrières bestaan in de schotten in financiering en aanmeldprocedures, in stigmatisering of in het ontbreken van kansen en gelegenheid om een weer een leven op te pakken in de eigen leefomgeving en in verbinding met eigen sociale structuren.

Naast wervelende plenaire momenten met theaterbureau Kapok en het harde werken tijdens de workshops was er ook ruimte voor ontmoeting en kennismaking zodat het netwerk in Zuid weer op volle kracht verder gaat in zijn ontwikkeling.

Startbijeenkomst alliantie Oost

Alliantie Oost organiseerde op 6 april jl. in het Tropentheater een interactieve en dynamische startbijeenkomst met het wijkzorgnetwerk. Het sleutelwoord was ‘samenwerken’. In een plenaire presentatie sprak Martin Stam, emeritus lector Outreachend werken en innoveren van de HvA, over hoe je kunt komen tot co-creatie in de samenwerking binnen een wijkzorgnetwerk. Stam vertelde dat co-creatie niet van buitenaf (door een training of een boekje) ontstaat, maar groeit door samen te werken in de praktijk. Door actie-leren, door ervaringsdeskundigheid te betrekken, door te zorgen voor gelijkwaardigheid, door verschillen tussen mensen en organisaties te benutten en de samenwerking te laten “schuren” en door uit je comfort zone te komen: daar ontstaan nieuwe initiatieven en het echte samenwerken.
In de tweede presentatie beschreef Marie-Jose Driessen, projectleider Anders Kijken Anders Doen (AKAD) van de gemeente Amsterdam hoe de AKAD-methode resulteert in een gekantelde werkwijze. Met de gekantelde aanpak die gedeeld en geoefend wordt aan de wijktafel ontstaat een dynamische sociale kaart waarin formele en informele partijen samenwerken en staat de cliënt centraal.

In de verschillende workshops die daarna volgden gaven de deelnemers veel input aan het jaarplan van het wijkzorgnetwerk in Oost. Opvallend was de grote vertegenwoordiging van informele partijen en burgerinitiatieven.

Impressie van de bijeenkomst in Oost door sneltekenaar Olivier Rijcken

Hoe verder

In de komende tijd zullen ook in de andere stadsdelen (start)bijeenkomsten plaatsvinden om de jaarplannen vorm te geven. De wijkzorgnetwerken worden gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. De kwartiermakers van de stadsdelen, de allianties en de wijktafels zullen hierover informeren.

Kijk voor meer informatie over de wijkzorgnetwerken op de website van de gemeente Amsterdam.
Mail voor meer informatie over wijkzorg van HVO-Querido naar aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *