Zuidoost

Locaties - Zuidoost / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Varikstraat

ADRES: Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

De woonvoorziening Varikstraat in Amsterdam Zuid-Oost is in 2000 geopend. Het is ontstaan uit het ontbreken van adequate voorzieningen waarin huisvesting in combinatie met geëigende zorg wordt geboden. Bijzonder in de tijd van ontstaan is het feit dat cliënten konden wonen en ook konden gebruiken binnen hun verblijf.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / VIP

ADRES: Daalwijkdreef 27, 1103 AD Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

VIP is een vernieuwend, niet stigmatiserend huisvestingsproject voor jongvolwassen mannen en vrouwen van 18 t/m 27 jaar die een eerste psychose hebben doorgemaakt. VIP staat voor Vroege Interventie bij Psychose.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Fleerde

ADRES: Anton de Komplein 232, 1102 Amsterdam-Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

BZW Fleerde biedt begeleid zelfstandig wonen. Fleerde bestaat uit een aantal flats in Amsterdam Zuidoost, waar 110 dakloze drugsverslaafden wonen. Zij kunnen via begeleide huisvesting werken aan hun sociaal herstel.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Anton de Komplein

ADRES: Anton de Komplein 232, 1102 DR, Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

Het Anton de Komplein is een maatschappelijke opvang waar mensen met langdurende verslavingsproblematiek voor een bepaalde periode kunnen wonen. Het streven is om binnen een vastgestelde periode door stromen naar een zelfstandigere vorm van wonen.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Team Marnix (locatie Baarsjesweg)

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Muziekschool

ADRES: Frissenstein 78, 1102 AP Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

Is muziek maken je lust en je leven? De huisbands (Space Lightning & Sosa Sound) van de HVO-Querido Muziekschool spelen al jaren een groovy mix van soul, reggae, funk, rock, kaseko en meer. Je bent van harte welkom om mee te spelen.

LEES MEER