Zuidoost

Locaties - Zuidoost / HVO-Querido DOET! online

ADRES: / AANMELDEN:

Er zijn veel creatieve en alternatieve vormen van dagbesteding. Van intensieve work-outs voor thuis, tot virtuele tours of online muziek(les).

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Varikstraat

ADRES: Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

De woonvoorziening Varikstraat in Amsterdam Zuid-Oost is in 2000 geopend. Het is ontstaan uit het ontbreken van adequate voorzieningen waarin huisvesting in combinatie met geëigende zorg wordt geboden. Bijzonder in de tijd van ontstaan is het feit dat cliënten konden wonen en ook konden gebruiken binnen hun verblijf.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / VIP

ADRES: Daalwijkdreef 27, 1103 AD Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

VIP is een vernieuwend, niet stigmatiserend huisvestingsproject voor jongvolwassen mannen en vrouwen van 18 t/m 27 jaar die een eerste psychose hebben doorgemaakt. VIP staat voor Vroege Interventie bij Psychose.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Fleerde

ADRES: Anton de Komplein 232, 1102 Amsterdam-Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

Fleerde zorgt voor ambulante maatschappelijke opvang van circa 125 dak- en thuisloze Amsterdammers vanaf 23 jaar, wonend in groeps- en zelfstandige (Housing First) woningen in Amsterdam Zuidoost. Er is sprake van een psychosociale hulpvraag, met of zonder verslavingsproblematiek en/of een forensische indicatie. Daarnaast begeleiden we op de locatie Venser zes cliënten waarbij de somatische problematiek

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Anton de Komplein

ADRES: Anton de Komplein 232, 1102 DR, Amsterdam Zuidoost, Nederland / AANMELDEN:

Het Anton de Komplein is een maatschappelijke opvang waar mensen met langdurende verslavingsproblematiek voor een bepaalde periode kunnen wonen. Het streven is om binnen een vastgestelde periode door stromen naar een zelfstandigere vorm van wonen.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / At Home

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

At Home (voorheen het Ambulant  team Psychosociaal) is een team van betrokken professionals die geloven in een (t)huis voor iedereen.

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Wijkkantoor Baarsjes

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Wijkkantoor Baarsjes, aan de Baarsjesweg 258 in Amsterdam, wordt gebruikt door diverse ambulante teams va HVO-Querido.  

LEES MEER

Locaties - Zuidoost / Mobiel team

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Onder dak- en thuislozen bevindt zich een groep die niet of nauwelijks gebruik maakt van de hulpverlening, of voor wie het aanbod niet tegemoet komt aan hun behoefte. Deze mensen leven op straat, verblijven in openbare ruimtes, zorgen voor overlast, vervuiling en geven de samenleving mogelijk een gevoel van onveiligheid.

LEES MEER