Zuid

Locaties - Zuid / HVO-Querido DOET! online

ADRES: / AANMELDEN:

Er zijn veel creatieve en alternatieve vormen van dagbesteding. Van intensieve work-outs voor thuis, tot virtuele tours of online muziek(les).

LEES MEER

Locaties - Zuid / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Walborg gezinsopvang

ADRES: Walborg 2A, 1082 AM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Opvang Walborg

ADRES: Walborg 2A, 1082 AM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: (06) 15 49 72 23

Deze opvang is voor ongedocumenteerden. Dit zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daar in bevinden, maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn

LEES MEER

Locaties - Zuid / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam en Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Judith van Swethuis

ADRES: Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Judith van Swethuis biedt mensen met een psychiatrische beperking een veilige woonomgeving waarin zij de ruimte krijgen om zo zelfstandig mogelijk te leven en waarin respect voor de eigenheid van het individu met zijn beperkingen en mogelijkheden, centraal staat.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Je Eigen Stek

ADRES: Tolstraat 86, 1073 SE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Je Eigen Stek (JES) is een doorstroomhuis in zelfbeheer, gevestigd in de Tolstraat in de Pijp. Je Eigen Stek is bedoeld voor voormalig onbehuisden zonder ernstige verslavingen of psychiatrische problemen. De bewoners hebben vaak door een opeenstapeling van problemen tijdelijk een eigen stek nodig, waar ze tot rust kunnen komen en verder kunnen bouwen aan

LEES MEER

Locaties - Zuid / De Miranda

ADRES: Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Miranda is een plek om individueel of met anderen een plezierige dag te beleven. Het is een dagactiviteitencentrum in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond.

LEES MEER

Locaties - Zuid / Wijkpunt Zuid

ADRES: Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Wijkpunt Zuid is een kantoor van HVO-Querido aan de Lizzy Ansinghstraat 163 in de Amsterdamse Pijp.

LEES MEER