West

Locaties - West / Samen Sterk Wonen West

ADRES: Borgerstraat 223, 1053 NX Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: samensterkwonenwest@hvoquerido.nl

Zestien jongvolwassenen en hun naasten hebben zich in 2018 opgegeven om te starten met het nadenken over hun eigen woongemeenschap. Daar konden zij zelf bepalen hoe de zorg eruit zou komen te zien en hoe zij wilden samenleven. De groep (dan nog toekomstige) bewoners en hun naasten hebben zelf meegedacht en meebeslist over wie er

LEES MEER

Locaties - West / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - West / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam en Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

LEES MEER

Locaties - West / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - West / De Eendracht

ADRES: Jacob van Wassenaar Obdamstraat 15, 1057 JP Amsterdam / AANMELDEN:

Woonvoorziening De Eendracht biedt in de Admiralenbuurt in Amsterdam West langdurig verblijf aan 32 bewoners die door de gevolgen van hun psychiatrische kwetsbaarheid ernstige beperkingen ondervinden bij het wonen. Het gaat daarbij om zaken als sociale vaardigheden, zelfverzorging, verzorging van de eigen kamer en vooral om prettig wonen.

LEES MEER

Locaties - West / Team Marnix (locatie Baarsjesweg)

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - West / ACM-COSM

ADRES: Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: acm@hvoquerido.nl

Bij het vermoeden van mensenhandel kun je terecht bij ACM-COSM (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel) voor advies, hulp, opvang en informatie. 

LEES MEER

Locaties - West / Passantenpension De Nassau

ADRES: Eerste Nassaustraat 30A, 1052 BH Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Een passantenpension is een tijdelijke woonplek voor mensen die kortdurend geen woning hebben. Het gaat vooral om mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een scheiding. In het passantenpension kunnen zij maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren.

LEES MEER

Locaties - West / Mobiel team

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Onder dak- en thuislozen bevindt zich een groep die niet of nauwelijks gebruik maakt van de hulpverlening, of voor wie het aanbod niet tegemoet komt aan hun behoefte. Deze mensen leven op straat, verblijven in openbare ruimtes, zorgen voor overlast, vervuiling en geven de samenleving mogelijk een gevoel van onveiligheid.

LEES MEER