West

Locaties - West / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - West / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich

LEES MEER

Locaties - West / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - West / De Eendracht

ADRES: Jacob van Wassenaar Obdamstraat 15, 1057 JP Amsterdam / AANMELDEN:

Woonvoorziening De Eendracht biedt in de Admiralenbuurt in Amsterdam West langdurig verblijf aan 32 bewoners die door de gevolgen van hun psychiatrische kwetsbaarheid ernstige beperkingen ondervinden bij het wonen. Het gaat daarbij om zaken als sociale vaardigheden, zelfverzorging, verzorging van de eigen kamer en vooral om prettig wonen.

LEES MEER

Locaties - West / Team Marnix (locatie Baarsjesweg)

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - West / ACM-COSM

ADRES: Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: acm@hvoquerido.nl

Bij het vermoeden van mensenhandel kun je terecht bij ACM-COSM (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel) voor advies, hulp, opvang en informatie. 

LEES MEER

Locaties - West / Passantenpension De Nassau

ADRES: Eerste Nassaustraat 30A, 1052 BH Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Passantenpension De Nassau is een plek waar gasten vanuit het Passantenhotel Boerhaave kunnen doorstromen. Het criterium voor De Nassau is dat er binnen een half jaar zicht moet zijn op een eigen reguliere vervolgplek.

LEES MEER

Locaties - West / Ambulant team Gezinnen

ADRES: Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Gezinnen biedt gezinnen een combinatie van wonen en begeleiding. Voor de ambulant wonende cliënten en hun kind(-eren) bestaan er verschillende woonvormen.

LEES MEER