Oost

Locaties - Oost / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Oost / Passantenpension Batjan

ADRES: Batjanstraat 94, 1094 TX Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

HVO-Querido heeft het pand aan de Batjanstraat 94 verbouwd voor een nieuwe groep bewoners. In februari 2019 komen er 40 nieuwe mensen wonen.

LEES MEER

Locaties - Oost / Beschermd wonen Indische buurt

ADRES: Ceramplein 192, 1095 DG, Amsterdam , Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Indische buurt richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten en biedt plaats aan 60 cliënten beschermd wonen in Amsterdam Oost.

LEES MEER

Locaties - Oost / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich

LEES MEER

Locaties - Oost / Domselaerstraat

ADRES: Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Domselaerstraat is een woonvoorziening die zich richt op mensen die ten gevolge van langdurige psychosociale/ psychiatrische problematiek niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.

LEES MEER

Locaties - Oost / Martien Schaaperhuis

ADRES: Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam, The Netherlands / AANMELDEN:

Het Martien Schaaperhuis is een ontwikkelingsgerichte woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan 60 bewoners vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. We beschikken daarnaast ook over drie ambulante woningen op IJburg met tien bedden voor bewoners die al bijna klaar zijn om door te stromen naar geheel zelfstandig wonen. 

LEES MEER

Locaties - Oost / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Oost / Instroomhuis

ADRES: Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In 2009 is de stad gestart met een nieuwe werkwijze voor dak- en thuisloze cliënten die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een uitkering, zorg en onderdak. Met het management van de maatschappelijke opvang, de GGD en DWI zijn

LEES MEER

Locaties - Oost / Beschermd wonen Oosterpark

ADRES: Derde Oosterparkstraat 159, 1092 CW, Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Oosterparkbuurt richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten en biedt plaats aan 60 cliënten beschermd wonen in Amsterdam Oost.

LEES MEER

Locaties - Oost / Alexanderkade

ADRES: Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: alexanderkade@hvoquerido.nl

De Alexanderkade is een woonvoorziening voor 37 jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.

LEES MEER