Oost

Locaties - Oost / Samen Sterk Wonen Oost

ADRES: Bataviastraat 24-8, 1095 ET Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: samensterkwonenoost@hvoquerido.nl

Samen Sterk Wonen Oost begeleidt een groep van 18 bewoners in de Soendastraat/Molukkenstraat. Dit project is samen met woningbouwvereniging de Alliantie en de gemeente Amsterdam tot stand gekomen.

LEES MEER

Locaties - Oost / HVO-Querido DOET! online

ADRES: / AANMELDEN:

Er zijn veel creatieve en alternatieve vormen van dagbesteding. Van intensieve work-outs voor thuis, tot virtuele tours of online muziek(les).

LEES MEER

Locaties - Oost / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Oost / Passantenpension Batjan

ADRES: Batjanstraat 94, 1094 TX Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Een passantenpension is een tijdelijke woonplek voor mensen die kortdurend geen woning hebben. Het gaat vooral om mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een scheiding. In het passantenpension kunnen zij maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren.

LEES MEER

Locaties - Oost / Beschermd wonen Indische buurt

ADRES: Bataviastraat 24-8, 1095 ET Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Indische buurt richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten en biedt plaats aan 41 cliënten beschermd wonen in Amsterdam Oost.

LEES MEER

Locaties - Oost / Domselaerstraat

ADRES: Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Domselaerstraat is een Wlz (Wet langdurige zorg) gefinancierde woonvoorziening voor 27 mensen vanaf 18 jaar die door langdurige psychiatrische problematiek niet in staat zijn om zonder begeleiding te wonen. Het gebruik van harddrugs of ernstige gedragsproblematiek is een contra-indicatie in verband met de vele groepsmomenten. Alle bewoners hebben een externe behandelaar.

LEES MEER

Locaties - Oost / Martien Schaaperhuis

ADRES: Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Martien Schaaperhuis is een ontwikkelingsgerichte woonvoorziening op IJburg in Amsterdam. Er wonen 60 volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek, met de wens om uit te stromen naar een zelfstandige woning. We zijn harddrugsvrij en er zijn ook een aantal plekken voor bewoners met een forensische achtergrond.

LEES MEER

Locaties - Oost / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Oost / Instroomhuis

ADRES: Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In 2009 is de stad gestart met een nieuwe werkwijze voor dak- en thuisloze cliënten die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een uitkering, zorg en onderdak. Met het management van de maatschappelijke opvang, de GGD en DWI zijn

LEES MEER

Locaties - Oost / Herstelbureau

ADRES: Eerste Ringdijkstraat 5A, 1097 BC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: herstelbureau@hvoquerido.nl

Het Herstelbureau van HVO-Querido ondersteunt mensen bij hun herstelproces. Dat gebeurt op een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke manier. Bij ons werken mensen met een achtergrond als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of maatschappelijke opvang.

LEES MEER