Noord

Locaties - Noord / Respijthuis Amerbos

ADRES: Amerbos 187-189, 1025 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: hetrespijthuis@hvoquerido.nl

Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In Respijthuis Amerbos kunnen onze gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende herstelbevorderende activiteiten. Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee

LEES MEER

Locaties - Noord / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich

LEES MEER

Locaties - Noord / Ambulant team Noord

ADRES: Mariëndaal 26, 1025 BV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Ambulant team Noord ondersteunt in Amsterdam Noord mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning. Het team is gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen en biedt zowel begeleid als beschermd wonen.

LEES MEER