Noord

Locaties - Noord / HVO-Querido DOET! online

ADRES: / AANMELDEN:

Er zijn veel creatieve en alternatieve vormen van dagbesteding. Van intensieve work-outs voor thuis, tot virtuele tours of online muziek(les).

LEES MEER

Locaties - Noord / Wijkkantoor Kropaar

ADRES: Kropaarstraat 14, 1032 LA Amsterdam / AANMELDEN:

Sinds april 2019 wordt er met veel tevredenheid gewerkt in het nieuwe wijkkantoor van HVO-Querido aan de Kropaarstraat 14 in Amsterdam Noord.

LEES MEER

Locaties - Noord / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Noord / Opvang Lidostraat

ADRES: Lidostraat 15, 1031 KR Amsterdam / AANMELDEN:

Deze opvang is voor ongedocumenteerden. Dit zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daar in bevinden, maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn

LEES MEER

Locaties - Noord / Respijthuis Amerbos

ADRES: Amerbos 187-189, 1025 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: respijthuis@hvoquerido.nl

Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In Respijthuis Amerbos kunnen onze gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen hier gedurende korte tijd verblijven en deelnemen aan verschillende herstelbevorderende activiteiten. Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee

LEES MEER

Locaties - Noord / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Noord / Ambulant team Noord

ADRES: Mariëndaal 26, 1025 BV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Ambulant team Noord ondersteunt in Amsterdam Noord mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning. Het team is gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen en biedt zowel begeleid als beschermd wonen.

LEES MEER

Locaties - Noord / At Home

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

At Home (voorheen het Ambulant  team Psychosociaal) is een team van betrokken professionals die geloven in een (t)huis voor iedereen.

LEES MEER

Locaties - Noord / Mobiel team

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Onder dak- en thuislozen bevindt zich een groep die niet of nauwelijks gebruik maakt van de hulpverlening, of voor wie het aanbod niet tegemoet komt aan hun behoefte. Deze mensen leven op straat, verblijven in openbare ruimtes, zorgen voor overlast, vervuiling en geven de samenleving mogelijk een gevoel van onveiligheid.

LEES MEER