Nieuw-West

Locaties - Nieuw-West / At Home

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

At Home (voorheen het Ambulant  team Psychosociaal) is een team van betrokken professionals die geloven in een (t)huis voor iedereen.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Ambulant team Jongeren

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Jongeren ondersteunt jongeren die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Rijswijk

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

In Amsterdam-West staat De Rijswijk, een RIBW en 24-uursvoorziening voor huisvesting en begeleiding van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten met verslavingsproblematiek. De Rijswijk biedt huisvesting en begeleiding aan 72 cliënten.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Veste

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Veste is een beschermende woonvorm waar bewoners graag willen wonen en werknemers graag willen werken. De Veste is een eenheid en vertoont kenmerken van een dorp of gezin; we maken er samen het beste van en zijn allemaal op onze eigen manier belangrijk. We leven en laten leven en kunnen met elkaar lachen.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Opvang Poeldijkstraat

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Opvang Poeldijkstraat is een voorziening waar u tijdelijk kunt wonen in afwachting van een andere woonplek. Het is onderdeel van het zorgprogramma ‘Opvang’ van HVO-Querido. Wij bieden Opvang Poeldijkstraat is een in- en doorstroomvoorziening waar u 24-uur per dag terecht kunt nadat u een beschikking heeft gekregen van de Centrale Toegang. Hierin werken we nauw

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Mobiel team

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Onder dak- en thuislozen bevindt zich een groep die niet of nauwelijks gebruik maakt van de hulpverlening, of voor wie het aanbod niet tegemoet komt aan hun behoefte. Deze mensen leven op straat, verblijven in openbare ruimtes, zorgen voor overlast, vervuiling en geven de samenleving mogelijk een gevoel van onveiligheid.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Masira

ADRES: Delflandlaan 220, 1062 Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De beschermende woonvorm Masira biedt beschermd wonen aan 40 volwassenen en ouderen, van wie er 28 in het gebouw zelf wonen en 12 in satellietwoningen in de nabije omgeving. Masira is sinds september 2009 gevestigd in het Masira-gebouw aan de Delflandlaan in stadsdeel Slotervaart.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Centrum De Tour

ADRES: Delflandlaan 220, 1062 EB Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Tour is een centrum voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die graag iets in het dagelijks leven willen doen en andere mensen willen ontmoeten. Je kunt vrijwilligerswerk doen in diverse (leerwerk)projecten.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Beschermd wonen Nieuw-West

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd Wonen Nieuw-West biedt in de regio Amsterdam Nieuw-West beschermd wonen aan zestien cliënten in een zestal zogeheten satelliet​woningen. Het kantoor van het team Beschermd wonen Nieuw-West bevindt zich aan de Johan Huizingalaan 126. Beschermd wonen Bij beschermd wonen gelden de volgende uitgangspunten. De cliënt woont in een reguliere woning van HVO-Querido in een groep van twee

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Hof van Socrates

ADRES: Leibnizstraat 121, 1064 ZD Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Hof van Socrates is een beschermde woonvorm gelegen in Nieuw-West bestaande uit drie verdiepingen voor in totaal 18 mensen (> 21 jaar) die vanwege een psychiatrische beperking begeleiding nodig hebben op een aantal leefgebieden.

LEES MEER