Nieuw-West

Locaties - Nieuw-West / Jan de Louter

ADRES: Jan de Louterstraat 17, 1063 KX Amsterdam / AANMELDEN:

Jan de Louter in Slotermeer is op 17 augustus 2020 gestart als een 24-uurs noodopvang voor 14 gezinnen, die op de wachtlijst staan voor een plek in de maatschappelijke opvang. Een aantal van deze gezinnen komt van de Walborg, dat 1 oktober 2020 sluit als noodopvang van zowel gezinnen als ongedocumenteerden. Daarnaast komen deze gezinnen

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / HVO-Querido DOET! online

ADRES: / AANMELDEN:

Er zijn veel creatieve en alternatieve vormen van dagbesteding. Van intensieve work-outs voor thuis, tot virtuele tours of online muziek(les).

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Westlander

ADRES: Vlaardingenlaan 9, 1059 GL Amsterdam / AANMELDEN:

Westlander is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer met een eigen douche, wc en een keukenblok.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Opvang Derkinderenstraat

ADRES: Derkinderenstraat 44, 1062 BJ Amsterdam / AANMELDEN:

Deze opvang is voor ongedocumenteerden. Dit zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daar in bevinden, maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Housing First Jeugd

ADRES: Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: Housing_First_Jeugd_Projectgroep@hvoquerido.nl

Housing First Jeugd biedt zelfstandige woonruimte in combinatie met intensieve een-op-een begeleiding voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met veelal meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van Pathways to Housing uit New York. Housing First Jeugd is een samenwerking tussen HVO-Querido en Spirit.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Passantenpension Anton Struik

ADRES: Burgemeester Vening Meineszlaan 234-292, 1063 BE Amsterdam / AANMELDEN:

Een passantenpension is een tijdelijke woonplek voor mensen die kortdurend geen woning hebben. Het gaat vooral om mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een scheiding. In het passantenpension kunnen zij maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Aalbersestraat

ADRES: Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: aalbersestraat@hvoquerido.nl

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen en soms is er sprake van een verslavingsachtergrond, bij wie de verwachting is dat zij willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen. 

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam en Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Opvang Schuitenhuisstraat

ADRES: Schuitenhuisstraat 9, 1069 WK Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: (06) 11 53 25 02

Deze opvang is voor ongedocumenteerden. Dit zijn migranten die in Nederland een (deel van een) asielprocedure hebben doorlopen of zich daar in bevinden, maar (nog) geen verblijfsvergunning hebben ontvangen. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER