Nieuw-West

Locaties - Nieuw-West / Jan de Louter

ADRES: Jan de Louterstraat 17, 1063 KX Amsterdam / AANMELDEN:

Jan de Louter in Slotermeer is op 17 augustus 2020 gestart als een 24-uurs noodopvang voor 14 gezinnen, die op de wachtlijst staan voor een plek in de maatschappelijke opvang. Een aantal van deze gezinnen komt van de Walborg, dat met ingang van oktober 2020 is gesloten als noodopvang van zowel gezinnen als ongedocumenteerden. Daarnaast

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / HVO-Querido DOET! online

ADRES: / AANMELDEN:

Er zijn veel creatieve en alternatieve vormen van dagbesteding. Van intensieve work-outs voor thuis, tot virtuele tours of online muziek(les).

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Westlander

ADRES: Vlaardingenlaan 9, 1059 GL Amsterdam / AANMELDEN:

Westlander is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer met een eigen douche, wc en een keukenblok.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Passantenpension Anton Struik

ADRES: Speelmanstraat 11, 1063 CT Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Een passantenpension is een tijdelijke woonplek voor mensen die kortdurend geen woning hebben. Het gaat vooral om mensen die door financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of een scheiding. In het passantenpension kunnen zij maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Aalbersestraat

ADRES: Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: aalbersestraat@hvoquerido.nl

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen en soms is er sprake van een verslavingsachtergrond, bij wie de verwachting is dat zij willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen. 

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / At Home

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

At Home (voorheen het Ambulant  team Psychosociaal) is een team van betrokken professionals die geloven in een (t)huis voor iedereen.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Ambulant team Jongeren

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Jongeren ondersteunt jongeren die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Rijswijk

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

In Amsterdam-West staat De Rijswijk, een RIBW en 24-uursvoorziening voor huisvesting en begeleiding van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten met verslavingsproblematiek. De Rijswijk biedt huisvesting en begeleiding aan 72 cliënten.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Veste

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Veste is een beschermende woonvorm waar bewoners graag willen wonen en werknemers graag willen werken. De Veste is een eenheid en vertoont kenmerken van een dorp of gezin; we maken er samen het beste van en zijn allemaal op onze eigen manier belangrijk. We leven en laten leven en kunnen met elkaar lachen.

LEES MEER