Nieuw-West

Locaties - Nieuw-West / Housing First Jeugd

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: Housing_First_Jeugd_Projectgroep@hvoquerido.nl

Housing First Jeugd biedt zelfstandige woonruimte in combinatie met intensieve een-op-een begeleiding voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met veelal meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van Pathways to Housing uit New York. Housing First Jeugd is een samenwerking tussen HVO-Querido en Spirit.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Aalbersestraat

ADRES: Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: aalbersestraat@hvoquerido.nl

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen en soms is er sprake van een verslavingsachtergrond, bij wie de verwachting is dat zij willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen. 

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Welkom bij het Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido! In 22 wijken van Amsterdam en Diemen bieden wij ondersteuning bij mensen thuis. Wij begeleiden gezinnen of alleenstaanden met een psychosociale of psychiatrische ondersteuningsvraag, met en zonder verslaving. Als u een woning of kamer op eigen naam heeft of inwoont bij familie of vrienden kunt u zich

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Schuitenhuisstraat

ADRES: Schuitenhuisstraat 9, 1069 WK Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: (06) 11 53 25 02

In Amsterdam verblijven al geruime tijd uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeenteraad en het College van B&W van Amsterdam hebben besloten voor uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk een sobere avond- en nachtopvang te creëren totdat het kabinet een besluit heeft genomen over de wijze van opvang voor mensen zonder verblijfsstatus.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Sport

ADRES: Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Discus Johan Huizingalaan

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Discus is een jonge en snel groeiende voorziening van HVO-Querido. Discus verhuurt woningen aan dak- en thuislozen in combinatie met ondersteuning in wonen en leven.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Ambulant team Jongeren

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Jongeren ondersteunt jongeren die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / Ambulant team Psychosociaal West

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Ambulant team Psychosociaal ondersteunt mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Rijswijk

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

In Amsterdam-West staat De Rijswijk, een RIBW en 24-uursvoorziening voor huisvesting en begeleiding van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten. De Rijswijk biedt huisvesting en begeleiding aan 72 cliënten.

LEES MEER

Locaties - Nieuw-West / De Veste

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Veste is een beschermende woonvorm waar bewoners graag willen wonen en werknemers graag willen werken. De Veste is een eenheid en vertoont kenmerken van een dorp of gezin; we maken er samen het beste van en zijn allemaal op onze eigen manier belangrijk. We leven en laten leven en kunnen met elkaar lachen.

LEES MEER