Diemen

Locaties - Diemen / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Diemen / BW Diemen

ADRES: Ouderkerkerlaan 32, 1112 BE Diemen, Nederland / AANMELDEN:

BW Diemen biedt begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische en/of psychosociale klachten. BW Diemen biedt plaats aan 65 cliënten beschermd wonen in Diemen. De duur van het verblijf en of iemand wel of niet doorstroomt naar een eigen woning, hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt. Iedere cliënt heeft een eigen

LEES MEER

Locaties - Diemen / Mobiel team

ADRES: Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Onder dak- en thuislozen bevindt zich een groep die niet of nauwelijks gebruik maakt van de hulpverlening, of voor wie het aanbod niet tegemoet komt aan hun behoefte. Deze mensen leven op straat, verblijven in openbare ruimtes, zorgen voor overlast, vervuiling en geven de samenleving mogelijk een gevoel van onveiligheid.

LEES MEER