Diemen

Locaties - Diemen / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam en Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

LEES MEER

Locaties - Diemen / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Diemen / BW Diemen

ADRES: Ouderkerkerlaan 32, 1112 BE Diemen, Nederland / AANMELDEN:

BW Diemen biedt begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische en/of psychosociale klachten. BW Diemen biedt plaats aan 65 cliënten beschermd wonen in Diemen. De duur van het verblijf en of iemand wel of niet doorstroomt naar een eigen woning, hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt. Iedere cliënt heeft een eigen behandelaar.

LEES MEER