Centrum

Locaties - Centrum / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Beschermd wonen Funenpark

ADRES: Funenpark 60-73, 1018 AK Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Funenpark is een gezamenlijke woonvoorziening van De Heeren van Zorg en HVO-Querido.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Ambulant team Wijkzorg

ADRES: Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam / AANMELDEN: aanmeldingwijkzorg@hvoquerido.nl

Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam en Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Centrum / De Vaart

ADRES: Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor 62 dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het zelfstandig wonen. Er is een nauwe samenwerking met JellinekMentrum. 

LEES MEER

Locaties - Centrum / Alexanderkade

ADRES: Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: dealexanderkade@hvoquerido.nl

De Alexanderkade is een woonvoorziening voor 37 jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.

LEES MEER

Locaties - Centrum / P&G292

ADRES: Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Het Prostitutie & Gezondheidscentrum 292 is een multidisciplinair team van sociaal verpleegkundigen en voorlichters in de prostitutie (VIPs) van de GGD Amsterdam en maatschappelijk werkers van HVO-Querido. P&G292 werkt nauw samen met verschillende hulpverleningsinstanties met het gemeenschappelijke doel om de zelfredzaamheid van prostituees te bevorderen vanuit een emancipatorische visie.

LEES MEER

Locaties - Centrum / At Home

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

At Home (voorheen het Ambulant  team Psychosociaal) is een team van betrokken professionals die geloven in een (t)huis voor iedereen.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Wijkkantoor Baarsjes

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Wijkkantoor Baarsjes, aan de Baarsjesweg 258 in Amsterdam, wordt gebruikt door diverse ambulante teams va HVO-Querido.  

LEES MEER

Locaties - Centrum / Passeerdersstraat

ADRES: Passeerdersstraat 53A, 1016 XB Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De beschermende woonvorm Passeerdersstraat biedt begeleiding aan (jong-)volwassen cliënten (m/v) die ten gevolge van langdurige psychiatrische/psychosociale problematiek ondersteuning en bescherming behoeven bij het zelfstandig wonen. De Passeerdersstraat biedt in stadsdeel Centrum plaats aan 21 cliënten beschermd wonen en we begeleiden momenteel 32 cliënten middels het volledig pakket thuis (VPT). Het aantal VPT cliënten is groeiende.

LEES MEER