Centrum

Locaties - Centrum / Opvang Plantage Muidergracht

ADRES: Plantage Muidergracht 14, 1018 TV Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Opvang Plantage Muidergracht van HVO-Querido biedt plaats aan 80 ongedocumenteerde volwassenen, zowel mannen als vrouwen. De bewoners komen uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit het Midden-Oosten. Hun leeftijden lopen uiteen van 30 tot 65 jaar. De bewoners wonen in woongroepen en zorgen zelf voor hun boodschappen en maaltijden.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Team Marnix

ADRES: Marnixkade 109F, 1015 ZL Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: info.teammarnix@hvoquerido.nl

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Housing First Jeugd

ADRES: Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: Housing_First_Jeugd_Projectgroep@hvoquerido.nl

Housing First Jeugd biedt zelfstandige woonruimte in combinatie met intensieve een-op-een begeleiding voor een tot nu toe moeilijk te reguleren doelgroep met veelal meervoudige problematiek. De inspiratie hiervoor vormt de werkwijze van Pathways to Housing uit New York. Housing First Jeugd is een samenwerking tussen HVO-Querido en Spirit.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Beschermd wonen Funenpark

ADRES: Funenpark 60-73, 1018 AK Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Beschermd wonen Funenpark is een gezamenlijke woonvoorziening van De Heeren van Zorg en HVO-Querido.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Sport

ADRES: / AANMELDEN: sport@hvoquerido.nl

Door sport en beweging verbeteren cliënten van HVO-Querido hun lichamelijke gezondheid en psychische gesteldheid. Mensen worden weer trots op hun lichaam, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en ervaren een betere kwaliteit van leven.

LEES MEER

Locaties - Centrum / De Vaart

ADRES: Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor 62 dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het zelfstandig wonen. Er is een nauwe samenwerking met JellinekMentrum. 

LEES MEER

Locaties - Centrum / Alexanderkade

ADRES: Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN: dealexanderkade@hvoquerido.nl

De Alexanderkade is een woonvoorziening voor 37 jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.

LEES MEER

Locaties - Centrum / P&G292

ADRES: Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

P&G292 is sinds 2008 een samenwerkingsverband tussen HVO-Querido en de GGD van Amsterdam. Het multidisciplinair team bestaat uit maatschappelijk werkers (HVO-Querido) en verpleegkundigen (GGD). Ook het vertrouwensteam is een onderdeel van dit multidisciplinaire team. Vanuit HVO-Querido is er een vertrouwensvrouw en vanuit de GGD een vertrouwensman. Daarnaast werken er ook voorlichters in de prostitutie en

LEES MEER

Locaties - Centrum / At Home

ADRES: Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

At Home (voorheen het Ambulant  team Psychosociaal) is een team van betrokken professionals die geloven in een (t)huis voor iedereen.

LEES MEER

Locaties - Centrum / Wijkkantoor Baarsjes

ADRES: Baarsjesweg 258, 1058 AC Amsterdam, Nederland / AANMELDEN:

Wijkkantoor Baarsjes, aan de Baarsjesweg 258 in Amsterdam, wordt gebruikt door diverse ambulante teams va HVO-Querido.  

LEES MEER