Nieuws

Sociale participatie in Hof van Socrates

Bijna niemand weet het, maar BW Noordzijde is druk doende met de voorbereidingen van de aanstaande verhuizing. Bewoners komen regelmatig bijeen om over de aanstaande verhuizing naar het Confuciusplein in het voorjaar van 2010 te vergaderen.

In de woonkamer kwamen de bewoners, woonbegeleiders en teamleider bijeen voor de vergadering. Men heeft daarbij de beschikking over een externe kracht, Ingrid van ‘t Hof, die de taak op zich heeft genomen om de bewoners goed voor te bereiden op de verhuizing en de bewoners er zo goed mogelijk bij te betrekken. Zij is bekend met onze organisatie en heeft voor HVO-Querido al vaker klussen gedaan bij verschillende voorzieningen op het gebied van rehabilitatie. Ingrid ging voortvarend aan de slag en informeerde de bewoners met behulp van een Powerpointpresentatie over de belangrijkste zaken van dit moment.

De verhuizing houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De bouw van het nieuwe pand aan het Confuciusplein is vertraagd en de verwachting is dat het eind 2009 wordt opgeleverd zodat de verhuizing rond het voorjaar van 2010 zal plaatsvinden.

Indeling pand

Het nieuwe pand aan het Confuciusplein met de naam Hof van Socrates biedt straks ruimte aan 18 bewoners op drie verdiepingen. Het nieuwe pand heeft op de begane grond een grote multifunctionele ruimte met ook kantoorruimte voor het team en woonruimte voor 4 bewoners.
Op de eerste en tweede verdieping is er plaats voor 14 bewoners, 7 bewoners per verdieping. Elke verdieping krijgt zijn eigen woonkamer/keuken, waar gezamenlijk gekookt gaat worden.
Het plan is om de multifunctionele ruimte ook open te stellen voor buurtbewoners als een soort van inloop voor de buurt en voor ambulante cliënten uit Nieuw-West.

Groepsamenstelling

BW Noordzijde heeft een groep van 24 bewoners, die op zes na allen mee verhuizen naar de nieuwe locatie. De 6 bewoners die niet mee verhuizen komen in een beschermde woonvorm met 2 of 3 personen in zogenaamde satellietwoningen. Ymere zoekt voor hen naar andere woonruimte, het liefst in de directe omgeving van het Confuciusplein.

Momenteel wordt er gekeken naar een goede evenwichtige groepssamenstelling. Het nieuwe pand heeft namelijk een andere indeling dan nu het geval is. Men gaat er samenwonen in drie groepen van 4 personen en twee groepen van drie personen.

De bewoners kennen elkaar inmiddels doordat de meesten al jaren samenwonen in BW Noordzijde. Men weet dus wat voor vlees men in de kuip heeft. Omdat straks per verdieping samen een woonkamer met keuken wordt gedeeld, moet er samen worden geleefd en gekookt. Dan is een evenwichtige groepsamenstelling dus belangrijk voor het individueel functioneren van de bewoners.
Tijdens de vergadering was het opvallend dat de bewoners goed voor elkaar opkomen  en zich bewust zijn van het belang van een goede groepsindeling. De bewoners worden erop gewezen in eerste instantie vooral voor zichzelf op te komen, zodat de teamleiding het verder kan aansturen en niemand buiten de boot valt of in een team terecht komt waar hij/zij zich niet in thuis voelt.

Inspraak

Om iedereen te betrekken bij de verhuizing is, ook in het kader van de rehabilitatiecursus door Ingrid van ’t Hof, iedere bewoner bij een van de werkgroepen ingedeeld. De bewoners mogen zelf beslissingen nemen en worden actief in het meewerken en meedenken over de naderende verhuizing.

Er zijn drie verschillende werkgroepen samengesteld:
– werkgroep woonwensen
– werkgroep inventaris
– werkgroep wegnemen van onrust
Deze werkgroepen komen regelmatig, om de 3 weken, bijeen om alle belangrijke actuele onderwerpen te bespreken. Deze worden vervolgens weer teruggekoppeld naar de hele groep. De teamleider legt vervolgens deze zaken voor aan de stuurgroep met architecten, woningcorporatie Ymere en de uitvoerder.

Er zijn veel ideeën van de bewoners en zij hebben op bepaalde zaken met betrekking tot de inrichting zeker medezeggenschap. Zo is bijvoorbeeld het verzoek om een afgesloten fietsenberging in de tuin al gehonoreerd en komt er een lift in het pand op aangeven van de bewoners. Maar er zijn nog vele andere zaken waar men invloed op heeft, zoals het interieur, de kleur van het tapijt, de muren, wel of geen internet en vaste telefoon op de kamer et cetera. Ook kunnen bewoners persoonlijke wensen doorgeven aan de mentoren.

Naast deze vergaderingen zijn de bewoners op de hoogte gehouden middels een interne nieuwsbrief, welke gemaakt wordt door een begeleider en een cliënt. Ook wil men een maquette gaan maken van het toekomstige pand, zodat het nog meer gaat leven voor de toekomstige bewoners.

Grote kamers

De meeste bewoners zien wel uit naar de verhuizing. En waarom ook niet, de kamers in het nieuwe pand zijn bijna twee keer zo groot als de huidige kamers. Ook de grootte van de kamers onderling varieert, maar dat vormt, in tegenstelling tot de verwachting, geen probleem. Iedereen gaat er dus op vooruit. Toch zijn er ook bewoners die liever zouden blijven waar ze nu zitten, met name vanwege de mooie tuin en het vrije uitzicht voor en achter op het park. Dat is straks verleden tijd.

Bewonerscommissie

Ook is er een nieuwe bewonerscommissie BW Nieuw-West (ambulant) samengesteld. Door het organiseren van activiteiten wil men hiermee de cliënten die ambulant wonen uit hun isolement halen. Deze ambulante bewonerscommissie is uniek omdat er voor cliënten  (die niet Beschermd wonen) niet eerder een commissie is opgericht. Het blijkt dat er onder de ambulante cliënten veel behoefte bestaat aan contact. Om dit  contact te stimuleren wil men in een terugkerende rubriek in de nieuwsbrief bewoners oproepen voor allerlei activiteiten.

Zorg voor Beter

Hoewel de voorziening BW Noordzijde misschien wat afgelegen ligt, is het team BBW Nieuw-West er niet minder actief om. De afgelopen 2 jaren hebben twee medewerkers, Judith Klaasse en Hanneke Eeken, meegewerkt aan een project Zorg voor Beter van het Trimbos instituut. Samen met nog 13 andere instellingen in het hele land werd er onderzocht wat mensen nodig hebben om een sterker netwerk te ontwikkelen en minder een gevoel van eenzaamheid te ervaren. Ook De Rijswijk heeft hieraan meegewerkt. Waar het accent bij De Rijswijk lag op familiecontacten, was de aandacht van BBW Nieuw-West gericht op de cliënt en zijn/haar wijk, met andere woorden de sociale participatie van de cliënt.

Onlangs verscheen het rapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het project sociale participatie van de hand van Judith Klaasse en Hanneke Eeken.

Kijk hier om dit rapport te lezen.

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *