Gezinnen

Samenwerking met Altra

HVO-Querido werkt op de locatie Roggeveen (residentiële gezinsopvang) sinds 2014 structureel samen met Altra Jeugd- en Opvoedhulp. Een aantal vaste specialistische jeugdhulpmedewerkers van Altra werkt op de Roggeveen.

Wanneer een nieuw gezin komt wonen hebben zij contact met het gezin om samen te bekijken of er vragen in het gezin zijn waarbij ondersteuning vanuit Altra gewenst is. Daarmee is de inzet van Altra gemakkelijk toegankelijk voor alle bewoners, de gezichten van de medewerkers zijn bekend en hulp kan snel worden geboden.

Wat levert de samenwerking cliënten op?

Hoe kijken cliënten aan tegen de samenwerking met Altra op de locatie? We vroegen het aan Susanne. Zij woont sinds augustus 2015 in de Roggeveen.
Susanne (37 jaar) heeft drie kinderen, een dochter van 17 en twee jongens van 7 en 8 jaar. In de relatie met de vader van haar kinderen was jarenlang sprake van huiselijk geweld tegen haar. Toen de relatie na de geboorte van het jongste kind werd verbroken  en haar ex een nieuwe vriendin kreeg, brak er een periode van rust aan. Op een gegeven moment woonde haar ex bij zijn nieuwe vriendin en kon zij met de kinderen terecht in zijn woning. Helaas werd de relatie met de nieuwe vriendin na enkele jaren verbroken en trok ook haar ex ook weer in de woning. Daarmee brak een moeilijke periode aan, waarbij opnieuw sprake was van huiselijk geweld.
In maart 2015 is Susanne met de kinderen uit de woning vertrokken. Na een aantal omzwervingen via crisisplekken en een noodhotel kon ze uiteindelijk terecht in de Roggeveen. Susannes dochter verbleef tijdens deze omzwervingen bij haar opa en oma. De vader van de kinderen woont al enige tijd in het buitenland. Hij heeft telefonisch contact met zijn kinderen.

Susanne en Lieke

In goede banen

In de Roggeveen heeft Susanne een vaste persoonlijk begeleidster, Lieke. Daarnaast heeft ze vanaf het begin contact met Oye, ambulant gezinsbegeleidster van Altra.
Het contact met Oye is opgestart vanuit het kennismakingsgesprek met Altra. Susanne wilde graag hulp bij de omgang met haar dochter (toen 16), omdat zij het gedrag van haar dochter niet meer kon bijsturen en haar dochter soms ook geweld tegen haar gebruikte. Bang dat contact met Altra zou betekenen, dat haar kinderen uit huis geplaatst zouden worden, is zij nooit geweest.
Wekelijks was er contact, waarbij Oye zowel moeder of dochter apart sprak, maar ook regelmatig gezamenlijk. Voor Susanne was het prettig dat Oye er in de gezamenlijke gesprekken voor zorgde dat het gesprek goed bleef lopen. In de individuele gesprekken had Susanne de mogelijkheid om haar hart te luchten en feedback te vragen.
Om meer rust in het gezin te krijgen is Susannes dochter op een gegeven moment met hulp van Oye op een vrijwillige crisisplek geplaatst. Susanne belt haar dagelijks.

Aanvullen

Susanne is tevreden over de samenwerking tussen HVO-Querido en Altra: Lieke en Oye zijn goed op de hoogte van elkaars activiteiten en beiden hebben hun eigen deskundigheid, waardoor ze elkaar goed aanvullen. Samen met Lieke is Susanne bezig met de aanmelding voor een eigen woning. Omdat de doelen van het gezin zijn behaald, is het contact met Oye sinds kort afgerond.

Verbetering

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en wensen. Zo had Susanne gehoopt sneller resultaten te boeken in het verbeteren van de communicatie met haar dochter. Ook zou ze graag zien dat haar dochter wordt behandeld om haar ervaringen uit het verleden te kunnen verwerken. Daarnaast had ze vaak behoefte aan meer tijd in de gesprekken met Oye: er gebeurde in een week soms zóveel, dat een uur te kort was om alles te vertellen én daar dan ook nog verder over door te praten.
Over de gehele linie is ze echter blij met de samenwerking. Ze hoopt dat Altra ook nog kan meekijken bij de opvoeding van haar twee zoontjes.

Hoe ervaren professionals de samenwerking?

Hoe kijken onze professionals tegen de samenwerking van Altra en HVO-Querido aan? We vroegen het aan Oye Ampomah-Nketiah van Altra en Lieke van Gils van HVO-Querido.

Hoe verloopt de samenwerking/afstemming tussen jullie in de praktijk?

Lieke: ‘De samenwerking met Altra ervaar ik als zeer prettig. Vooraf zijn er doelen opgesteld waar Oye het gezin bij ging begeleiden. De zaken die daarbuiten vielen, zou ik oppakken en wanneer ze overlap hadden met de doelen van Altra dan stemden we onderling af wie het op zich nam.
Bij het opstellen van de doelen, de evaluaties en het eindgesprek was ik betrokken. Daarnaast sprak ik tussentijds zowel de moeder als Oye over de voortgang. Wanneer  zich een incident voordeed dan werd dit teruggekoppeld aan Oye, zodat zij hier mee verder kon in het begeleidingstraject.’

Oye

Oye: ‘De samenwerking met Lieke heb ik als zeer prettig en effectief ervaren. Zij kende het gezin al een aantal weken bij mijn start en heeft mij geïntroduceerd. Bij start is  direct voor moeder en het gezin helder gemaakt met welke vragen ze bij wie terecht kan. Dit gaf rust en creëerde een open sfeer in de samenwerking om met alle betrokkenen  transparant moeilijke situaties te bespreken. We voerden naast elkaar onze taken uit en op gebieden waar onze taken elkaar raakten, vond er een overleg plaats en verdeelden wij wie wat ging uitvoeren. Er zijn evaluatiemomenten ingepland waarbij we het verloop met elkaar bespraken, nieuwe afspraken maakten en onze taken nog eens helder maakten aan moeder en het gezin. Om goed af te kunnen blijven stemmen stelden we vast dat bij het intreden van externe hulp (GGZ, Spoedhulp) we opnieuw met elkaar gingen kijken wie wat op zich nam.’

Wat is naar jouw mening de meerwaarde van deze samenwerking?

Oye: ‘Meerdere dingen. Er zijn hele korte lijnen, doordat we op dezelfde locatie zitten, en binnen een week, soms zelfs een dag, direct zaken met elkaar kunnen afstemmen, bespreken en samen met het gezin afspraken kunnen maken en herhalen. Zo kunnen we ook signalen eerder oppakken, waardoor een crisis vaak uitblijft.
Bij een crisis wordt door de samenwerking sneller de juiste passende hulp ingeschakeld, doordat we bekijken wat eerder wel/niet heeft gewerkt en wie de dingen oppakt.
Wanneer er zaken spelen met andere gezinnen kunnen we als consultatie inspringen.
Door deze samenwerking ervaren cliënten een grotere toegankelijkheid, omdat ze naar meerdere personen die in huis rondlopen toe kunnen met hun hulpvragen. De ervaring leert dat er soms bij de start geen vragen zijn, maar dat die later gaan spelen en cliënten eerder hulp komen halen.
De ingang naar andere hulp naast opvoeding, zoals diagnostiek, speltherapie, traumabehandeling en- verwerking is laagdrempeliger, want dit is nu ook in huis.’

Lieke: ‘Ik zie een grote meerwaarde in de samenwerking die wij op dit moment met Altra hebben. Ieder gezin krijgt samen met de eigen persoonlijk begeleider een gesprek met Altra, dit maakt het laagdrempelig en zorgt ervoor dat het gezin kennis kan maken met de mensen van Altra en te horen krijgt welke hulpvormen beschikbaar zijn. Gezamenlijk besluiten we na dit gesprek of het zinvol of noodzakelijk is dat Altra start. Doordat Altra bij ons in huis is, zijn er korte lijnen, zodat er snel kan worden gehandeld wanneer er zorgen zijn rondom de kinderen. Voor gezinnen is het fijn dat de medewerkers van Altra thuis langskomen en dat zij ze in de gangen tegenkomen.
Er kan op korte termijn een jeugdhulpverlener worden ingezet zodat er gewerkt kan worden aan het vergroten van de veiligheid van het kind. Daarnaast kan het preventief werken, op tijd ingrijpen kan helpen om de stap naar jeugdbescherming te voorkomen.’

 

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *