Nieuws

Samen Sterk zoekt bewoners

HVO-Querido faciliteert in 2019 twee woongemeenschappen voor kwetsbare Amsterdammers. Deze woongemeenschappen worden in samenwerking met het netwerk van de toekomstige bewoners opgezet. De naasten uit het netwerk krijgen de zeggenschap en regie over het beheer van de woongemeenschap.

De eerste gemeenschap, Samen Sterk, komt in de Lootstraat in Amsterdam West, een project van de Alliantie. Het gaat om 14 appartementen in een wooncomplex dat nieuw wordt gebouwd. De bedoeling is dat de bewoners en de betrokken naasten steun aan elkaar hebben en zich actief in willen zetten voor de woongemeenschap. Zo kan iemand zelfstandig wonen zonder alleen te wonen. In mei 2019 worden de appartementen op de Lootsstraat opgeleverd, HVO-Querido zoekt toekomstige bewoners die samen met een naaste uit hun netwerk, onderdeel willen uitmaken van deze woongemeenschap.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 10 december van 18:00 tot 20:00 uur organiseren HVO-Querido en de Alliantie een informatiebijeenkomst voor toekomstige bewoners en betrokken naasten uit hun netwerk in het wijkkantoor van de Alliantie aan de Jacob van Lennepstraat 339.
De inloop is om 18:00 uur, om 18:30 uur start de presentatie.

Het pand aan Lootsstraat is nog in aanbouw

Profiel bewoner

Als toekomstige bewoner in deze woongemeenschap moet je een betrokken ouder, broer, zus of vriend (de zogeheten naaste) in je netwerk hebben. Daarnaast dien je een indicatie voor beschermd wonen Amsterdam (dus ook regiobinding) of een Volledig Pakket Thuis (VPT) te hebben.
Als betrokken naaste uit het netwerk moet je de bereidheid en de energie hebben om je in te zetten voor de woongemeenschap als geheel, en de wens om een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
De woongemeenschap Samen Sterk wordt zoveel als mogelijk een zelfbeer(d) initiatief. Dit houdt in dat de bewoners en hun naasten gezamenlijk beslissen over wie wat gaat doen in het daadwerkelijke opzetten en, na oplevering, runnen van de woongemeenschap.

Lootsstraat, schets

Functie van de naasten

De naasten uit het netwerk kunnen samen met de bewoners onder andere beslissen over:

  • welke afspraken er binnen de woongemeenschap gelden.
  • waar de VPT budgetten aan worden besteed (personeel/facilitair).
  • bij wie wordt wat ingekocht op het gebied van schoonmaak, levensmiddelen en technische zaken.
  • wie nemen we aan, in welke functie en hoe zien de roosters eruit.

We stellen in de aanloopfase voor de oplevering vast wie waarover meedenkt, meebeslist en meedoet. De hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden die een naaste of bewoner op zich neemt kan verschillen zolang er overeenstemming binnen de groep is.

Contact

Kun je er niet bij zijn maar heb je wel interesse? Neem dan contact op met Elize van der Meulen, projectleider vanuit HVO-Querido, via (06) 13 95 92 43 of elize.van.der.meulen@hvoquerido.nl.

 

 

Reacties ( 1 )

  • Jan Dijkstra says:

    Wat mooi dat Samen Sterk bewoners zoekt. Als ik het goed begrijp moet je een indicatie voor beschermd wonen hebben en je willen inzetten voor de woongemeenschap. Ik denk dat mijn neef wellicht hieraan voldoet. Is het nog niet te laat?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *