Nieuws

Samen Sterk Wonen: zelfstandig wonen met hulp van naasten

HVO-Querido bouwt momenteel aan twee innovatieve en experimentele woongemeenschappen. Kwetsbare Amsterdammers kunnen hier zelfstandig wonen en worden ondersteund door mensen in hun actieve netwerk. Woningcorporatie De Alliantie stelt hiervoor 35 woningen ter beschikking in Amsterdam-West en Oost.

Momenteel bouwen we aan een team van begeleiders voor deze groep bewoners en naasten.
Check de vacaturepagina voor meer info!

Zelfstandig én samen

De woningen zijn bedoeld voor mensen die vanwege een psychiatrische kwetsbaarheid geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden en behouden. Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen zelfstandig in een groep en ervaren steun aan elkaar als buur. Zij worden actief ondersteund door een kring betrokken naasten om hen heen. Daarnaast krijgen zij professionele ambulante begeleiding vanuit HVO-Querido. Zo kan iemand zelfstandig wonen, zonder alleen te wonen.

Oost en West

Zestien geclusterde appartementen in de Lootsstraat in Amsterdam West vormen de eerste woongemeenschap voor de leeftijdsgroep 23-30 jaar (oplevering in mei 2019). De tweede gemeenschap komt in een woonblok op de hoek van de Molukkenstraat met achttien appartementen voor volwassenen in Amsterdam Oost (oplevering september 2019).

Wat maakt deze woonvorm bijzonder?

De woongemeenschap Samen Sterk Wonen is zoveel mogelijk een zelfbeheer(d) initiatief. Dat betekent dat bewoners en naasten kunnen meedenken, meebeslissen en meehelpen aan dit wooninitiatief. De naasten uit het netwerk krijgen de zeggenschap en regie over het beheer van de woongemeenschap. Momenteel komen een groep bewoners en naasten voor West regelmatig bij elkaar om afspraken te maken over hoe ze met elkaar willen samen leven. Ze beslissen samen met hun naasten over de inzet van de zorg- en dienstverlening en over de inzet van het gedeelte dat daarna overblijft van het VPT (Volledig Pakket Thuis) budget.

Met elkaar beslissen

De bewoners en hun naasten hebben gezamenlijk geïnventariseerd op welke leefgebieden zij ondersteuning nodig hebben, en welke vorm van begeleiding het beste daarbij past. Zij hebben ook gezamenlijk meegedacht over de vacaturetekst en gewenste competenties voor de begeleiders, en zijn onderdeel van de sollicitatiecommissie. De bewoners en hun naasten zien het begeleidend team als samenwerkingspartner dus werkprocessen en dienstroosters komen in overleg met elkaar tot stand. Momenteel zijn zij over verschillende onderwerpen hun visie en uitgangspunten aan het formuleren die voor hen belangrijk zijn in de samenwerking met HVO-Querido. Dit resulteert in een samenwerkingsovereenkomst die opgemaakt en getekend wordt voordat de bewoners hun intrek in de woningen nemen.

Werving team van begeleiders

Momenteel is de werving gestart van vier betrokken persoonlijk begeleiders, die als team de begeleiding gaat vormgeven in samenwerking met de naasten. De bewoners en hun naasten hebben aangegeven dat elke persoonlijk begeleider bepaalde aandachtsgebieden heeft. Het gaat dan met name om: ervaringsdeskundigheid, ondersteuning bij koken en huishouden, financiën en sociale activering. Daarnaast zal er 1 persoonlijk begeleider zijn die het coördineren van de lopende zaken en de in- en uitstroom op zich neemt.
Heb je interesse? Check dan vooral de vacaturepagina!

Experiment

Dit project is een nieuw initiatief binnen HVO-Querido, dat een grote behoefte vervult binnen Amsterdam. De grote rol van naasten maakt dat mensen die nog thuis wonen en er niet weg komen, of mensen die zelfstandig wonen en dit niet redden, op deze manier toch stapjes naar meer zelfstandigheid kunnen zetten. Doordat de Alliantie twee keer een groep woningen geclusterd in hetzelfde pand, tegelijk oplevert en verhuurt aan HVO-Querido, kunnen zich woongemeenschappen vormen, waarbij buren over en weer hulp kunnen geven en ontvangen. De bewoners zelf en de naasten krijgen in de aanloopfase voor de oplevering veel zeggenschap in het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst, het runnen van de woongemeenschap en de samenstelling van het team. Deze triadische verdeling van regie en begeleiding is voor HVO-Querido experimenteel te noemen.

Anders of ‘standaard’

De eigen regie is ook voor HVO-Querido nieuw, per stapje kijken waar bewoners en naasten kunnen en willen meedoen. En daarnaast waar HVO-Querido ruimte geeft om dit soms anders in te vullen dan tot nu toe ‘standaard’ het geval is, binnen de minimale kaders die de kwaliteit waarborgen. Een uitdaging, waarin we elke dag leren met elkaar! En die een trend inzet richting meer zelfstandigheid, eigen regie en uitgaan van eigen kracht.

Meer informatie

Neem gerust contact op met een van de projectleiders:
Elize van der Meulen, (06) 13 95 92 43 / elize.van.der.meulen@hvoquerido.nl
Kim Oostveen, (06) 11 10 86 44 / kim.oostveen@hvoquerido.nl

 

Reacties ( 2 )

 • Asli says:

  Hoi! Hoe lang duurt het dat de woningen klaar zijn op de molukkenstraat.

  Dank en groeten,

  Asli Yildiz.

 • sara says:

  goede middag met sara shah
  ik wel bij jullie graag aanmerken komen.
  is mogelijk dat jullie de formelere naar toe kan sturen.
  ik hoor allen maar goede dingen van jullie …
  sara shah
  groetjes van me kunt cantact 0685642678

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *