Nieuws

Respijthuis weer open

De corona-uitbraak heeft ook voor het Respijthuis grote gevolgen gehad. In een paar weken tijd werd de logeeropvang omgetoverd in een isolatieopvang voor dak- en thuislozen met covid-19 ziekteverschijnselen. Gelukkig kunnen we na anderhalve maand concluderen dat de groep zieke dak- en thuislozen tot nu toe relatief klein is gebleven. En dat is ook goed nieuws voor het Respijthuis. Medio mei staan we weer klaar voor onze reguliere doelgroep: Amsterdammers die het thuis even niet redden. Zij kunnen zich aanmelden om op adem te komen in onze logeeropvang.

Het nieuwe normaal

Natuurlijk hebben wij maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze gasten en medewerkers zo veilig mogelijk bij ons kunnen verblijven en werken. De GGD heeft ons personeel getraind om te kunnen voldoen aan de RIVM-(hygiëne)maatregelen. Om die reden hebben we het maximaal aantal beschikbare plaatsen teruggebracht naar zes, in plaats van de tien plekken die we voorheen hadden.

Voorwaarden

Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. Mensen kunnen een beroep doen op het Respijthuis als zij het thuis om uiteenlopende redenen even niet redden, bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis of omdat hun mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is.
Zij kunnen zich aanmelden als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een vaste woon- of verblijfplaats hebben;
 • 18 jaar en ouder;
 • In bezit zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • Geen coronaklachten hebben;
 • In staat zijn om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen;
 • Geen alcohol- of drugsverslaving (gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan);
 • Medicatie in eigen beheer hebben;
 • Gasten mogen maximaal 42 dagen per jaar van het Respijthuis gebruik maken, met een maximum van twee weken per logeerperiode.

Hoe meld je je aan?

Gasten van Respijthuis Amerbos kunnen zich direct aanmelden, per telefoon (020) 219 51 70 of per mail via hetrespijthuis@hvoquerido.nl. Na aanmelding volgt een gesprek met een medewerker waarin wordt bekeken wat Respijthuis Amerbos de betrokkene kan bieden.

Reacties ( 0 )

  Geef een reactie

  Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *