Wachtlijsten

Cliënten die zijn aangemeld bij HVO-Querido voor zorg met wonen kunnen niet altijd meteen worden geplaatst, hiervoor worden wachtlijsten aangehouden. De wachttijden verschillen nogal van elkaar, afhankelijk van voorwelke voorziening of zorgprogramma de cliënt is aangemeld.

Voor sommige zorgprogramma’s is de wachttijd langer dan een jaar, maar het is ook mogelijk dat er al binnen drie maanden plaats is. De gemiddelde wachttijd voor de HVO-Querido woonvoorzieningen bedraagt ongeveer een jaar.

In de periode dat cliënten op de wachtlijst staan voor wonen is het wel mogelijk om al overbruggingszorg of wachtlijstbegeleiding te krijgen vanuit HVO-Querido.

Vanaf januari 2015 verandert er veel in de zorg, vanaf deze datum is de gemeente verantwoordelijk voor de toegang tot zorg aan mensen die onder de nieuwe Wet Maatschappelijke Opvang gaan vallen. HVO-Querido draagt de wachtlijsten over aan de gemeente Amsterdam en ook het beheer van de wachtlijsten wordt dan uitgevoerd vanuit de gemeente.

Voor cliënten die nu al staan aangemeld bij een van de van HVO-Querido voorzieningen blijft men daarvoor op de wachtlijst staan. Nieuwe cliënten komen op een gemeentelijke wachtlijst te staan. Hierdoor komt men ook in aanmerkingen voor plaatsing bij andere instellingen zoals bijvoorbeeld voorzieningen van het Leger des Heils of de Volksbond, als hier eerder plaats is. Dit kan de wachttijd ook bekorten.

Voor jongeren met psychosociale problematiek en de forensische cliënten blijft het wachtlijstbeheer bij HVO-Querido liggen.

Tot slot: HVO-Querido is met de gemeente Amsterdam in overleg zijn hoe de stedelijke wachtlijst ook op onze website kan worden gepubliceerd.