Forensische zorg

HVO-Querido biedt ook bedden, VPT en ambulante begeleiding voor justitiabele cliënten. Zowel in het kader van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Top 600, ISD- ers,  als forensische zorg voor cliënten uit Diemen en Ouder-Amstel.

Justitiabelen

HVO-Querido biedt Beschermd Wonen, Volledig Pakket Thuis (VPT) en ambulante begeleiding voor justitiabele cliënten. Zowel in het kader van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Top 600, ISD- ers,  als forensische zorg voor cliënten uit Diemen en Ouder-Amstel. Wanneer je cliënten met een justitiële maatregel wilt aanmelden, kan dat via het informatiesysteem IFZO. De aanmelding dient gedaan te worden door de betrokken reclasseringsmedewerker of door de penitentiaire instelling waar cliënt verblijft.

ISD- maatregel

Cliënten met ISD- maatregel worden eerst aangemeld bij de gemeentelijke Centrale Toegang in het aanmeldsysteem Trajectus. Als er een pre- indicatie voor Beschermd Wonen is afgegeven en de client staat op de wachtlijst van de gemeente voor een woonlocatie van HVO- Querido, dan kan de client worden aangemeld via IFZO bij HVO- Querido. De Instroomfunctionaris neemt dan contact met de aanmelder voor het vervolg. Eventueel is het dan ook mogelijk al contact te leggen met de client door de toekomstige woonvoorziening en een stapsgewijze instroom te doen.

Top 600

Wilt u een cliënt van de Top600 aanmelden voor een plek in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen? Wanneer uw cliënt een justitiële indicatie heeft, volgt u de route ‘justitiabelen’. Is dat niet het geval, dan volgt u de reguliere  route voor aanmelding CTMO of CTBW bij de gemeente Amsterdam..
Wanneer u een cliënt van de Top600 wilt aanmelden voor een bed in het Passantenhotel of voor een tijdelijke sloopwoning met ambulante begeleiding, kan de regisseur van de cliënt zich wenden tot René Zegerius van het programmabureau Top 600. Met hem kan de wenselijkheid, mogelijkheid en route worden besproken.
Wanneer u een cliënt van de Top 600 wilt aanmelden voor een crisis-bed in de nachtopvang van het Passantenverblijf kunt u contact opnemen met Ron van Wifferen, veldregisseur bij de GGD afdeling Vangnet (020) 555 54 62, of met Katrien Koster, zorgcoördinator van de Centrale Toegang (020) 462 63 60.

Diemen en Ouder-Amstel

Woont u in Diemen of Ouder-Amstel en wilt u graag ambulante begeleiding bij een aantal zaken, dan kunt u zich wenden tot het WMO-loket. Diezelfde route volgt u wanneer u in Diemen of Ouder-Amstel woont en dagbesteding wilt volgen bij HVO-Querido.

Diemen: U kunt zich aanmelden bij de Brede Hoed middels het aanmeldformulier op hun website. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek, waarin met u wordt bekeken welke hulp u nodig heeft en op welke manier en door wie die het beste geboden kan worden. Voor meer informatie kijkt u op de site van de Brede Hoed. U kunt ook contact opnemen via (020) 314 47 00 of bredehoed@diemen.nl. De WMO-consulenten zijn op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur aanwezig.

Ouder-Amstel: In Ouder-Amstel kunt u met al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht bij het zorgadviespunt Ouder-Amstel. Via deze website vindt u een meldformulier, waarmee u zich kunt aanmelden voor een gesprek met een consulent van het Zorgadviespunt. U kunt hen ook bellen (020-4722159) of mailen (zorgadviespunt@ouder-amstel.nl).