Wat doet HVO-Querido tegen overlast?

HVO-Querido biedt meer en meer kwetsbare mensen een eigen woonplek met zorg op maat in de wijk. Dat is de basis voor meedoen in de maatschappij en een goed herstel. En behalve prettig voor onze cliënten, ook nog eens goedkoper dan verblijf in een instelling.

In Amsterdam maakten we samen met de gemeente, andere zorgaanbieders en woningcorporaties afspraken over hoe we kwetsbare mensen zelfstandig laten wonen in de wijk. Ook over voorkomen van en omgaan met overlast. De gezamenlijke werkwijze is uitgewerkt in de stedelijke Tien Werkafspraken ‘Thuis in de wijk’; passend wonen met zorg op maat.
Hier leest u wat we doen om overlast te voorkomen en wat u van ons kunt verwachten als dat niet lukt. En hoe u overlast bij ons kunt melden als u overlast van één van onze cliënten ervaart.

Overlast voorkomen

Onze begeleiders gaan wekelijks bij hun cliënten thuis op bezoek. Vanaf de eerste dag besteden ze daarbij aandacht aan goed huurderschap.
Overlast voorkomen doen we op de volgende manieren:

  • We informeren cliënten over de stedelijke Tien Werkafspraken, waaronder afspraken over het voorkomen van overlast.
  • We bespreken met cliënten hoe om te gaan met hun buren. Of ze zich voorstellen en zo ja op welke manier en wanneer.
  • We informeren cliënten wat wel en wat niet gewenst is en wat de consequenties van ongewenst gedrag kunnen zijn.
  • We maken afspraken over geluiddempende woninginrichting (vloerbedekking, gordijnen) en gewenst huurgedrag volgens de algemene huurvoorwaarden van de corporatie.
  • Voordat we een cliënt voordragen voor een contract op eigen naam beoordelen we of die daar echt klaar voor is. Er mogen geen overlastklachten zijn.

Overlast melden: via Centraal Punt Overlast

Bij HVO-Querido speelt het Centraal Punt Overlast (CPO) een centrale rol bij de melding, registratie en het doorzetten van een overlastklacht naar het verantwoordelijke team. Het Centraal Punt Overlast ontvangt meldingen van woningcorporaties, het Meldpunt Zorg en Overlast van de gemeente, maar ook rechtstreeks van omwonenden die overlast van een cliënt ervaren.
Heeft u overlast van één van onze cliënten? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons Centraal Punt Overlast. We nemen alle klachten serieus. We werken daarbij volgens het overlastprotocol in de stedelijke Tien Werkafspraken en de werkwijze van de betreffende corporatie.

Contact

Bel of mail als u klachten, tips of vragen heeft. Dat kan via ons centrale nummer (020) 561 90 90 (vraag naar Centraal Punt Overlast) of per e-mail naar centraalpuntoverlast@hvoquerido.nl.
Het Centraal Punt Overlast zorgt ervoor dat de juiste persoon binnen twee werkdagen contact opneemt men met degene die de overlast ervaart.

Folder

Kijk hier voor de folder ‘Wat doet HVO-Querido tegen overlast?’