Voor scholieren en studenten

Op dit deel van onze website vind je informatie over diverse aspecten van zorg en zorginstellingen. Wat is zorg, wat zijn zorginstellingen. Hoe werken zij? Wat voor mensen werken daar, wat is hun missie en visie? en wat voor mensen maken gebruik van zo’n zorginstelling. Dit alles en misschien meer is te vinden op de onderliggende pagina’s. Wij hopen dat deze site een bijdrage kan vormen bij het vormgeven van jou project.

HVO-Querido is een deskundige zorgorganisatie in Amsterdam, Haarlem en Diemen. Sinds 1904 zetten we ons in om mensen die door verschillende problemen dakloos geworden zijn, of dakloos dreigen te worden te helpen hun leven weer op orde te krijgen en hen een zoveel mogelijk zelfstandig bestaan te laten leiden binnen onze maatschappij. Daarmee vergroten we de verbinding tussen mensen in Amsterdam, Haarlem en Diemen. We bieden deze kwetsbare burgers passende zorg en geven ze regie over hun eigen leven. HVO-Querido heeft hart voor deze mensen. We verbinden mensen die zorg nodig hebben met passende ondersteuning om gezamenlijk (zorgvrager en zorgverlener) een weg te vinden (weer) zelfstandig te worden, zonder een overlast te zijn voor hun omgeving en de maatschappij.