Raad van Toezicht

Toezichtsvisie

De Raad van Toezicht draagt de missie van HVO-Querido een warm hart toe:

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Wij hebben oog voor de beperkingen en obstakels waarmee de cliënt zich geconfronteerd ziet, maar richten ons in onze ondersteuning vooral op zijn kracht en talenten. Met onze inzet en ondersteuning van kwetsbare mensen dragen wij bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.

Wij zijn scherp op de vertaling van deze maatschappelijke doelstelling in bijpassend beleid en houden toezicht op de wijze waarop de organisatie hier uitvoering aan geeft. We hebben als ‘raad van verbinding’ een actieve houding om te horen wat er leeft bij cliënten, in de samenleving en binnen de organisatie.

We zijn onderdeel van HVO-Querido maar hebben onze eigen verantwoordelijkheid als:

 • Kritisch en constructief toezichthouder;
  We houden toezicht of het beleid van het bestuur in lijn is met de missie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan geeft. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de organisatie, zonder daarbij zelf aan het roer te gaan staan.
 • Adviseur en sparringpartner voor het bestuur;
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en ieder lid van de raad van toezicht is beschikbaar om, indien gewenst, vanuit eigen expertise het bestuur te adviseren.
 • Betrokken werkgever voor het bestuur;
  We dragen bij aan de juiste randvoorwaarden en benoemen een integer en deskundig bestuur. We voeren met het bestuur een open en professionele dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
 • Ambassadeur voor de cliënt en de maatschappelijk rol van HVO-Querido;
  We stellen onze kennis, expertise en netwerk beschikbaar om bij te dragen aan de maatschappelijke doelstelling.

Goed toezicht vraagt om een deskundige raad van toezicht en we investeren daarom in eigen ontwikkeling. We reflecteren op ons eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback. Diversiteit binnen de raad is van groot belang, waarbij ieder lid bijdraagt vanuit eigen expertise. Ieder lid blijft daarbij integraal verantwoordelijk en we zijn hierop aanspreekbaar voor interne en externe belanghebbenden.

Samenstelling en rooster van aftreden

naam
beroep/
functie(s)
relevante nevenfunctie(s)lid sindsjaar van aftreden
mr. drs. H. (Herke) Elbers
voorzitter (1968)
Algemeen directeur Raad voor de KinderbeschermingLid Raad van Toezicht Stichting Orion20212025*
drs. J.C.F. (Jan) Jacobs
(1957)
OndernemerLid Raad van Advies Lab V20142022
drs. A.W. (Bert) van Raalte
(1950)
Organisatieadviseur (gepensioneerd)Voorzitter Ypsilon Amsterdam, lid Raad van Toezicht Kennemerhart20152023
drs. J.W. (Jan Willem) Grandia RC
(1975)
CFO StartGreen Capital20162024
drs. A. (Albert) Blom
(1959)
Psychiater-directeur Acute en Forensische Psychiatrie GGZ Noord-Holland-NoordLid Raad van Toezicht Lean in de Zorg (LIDZ)20162024
mr. C. (Christien) Bronda MPA
(1958)
Gemeentesecretaris GroningenLid Initiatiefgroep 1 Overheid20172021*
drs. J. (Julien) Linger
(1981)
Partner Consulting PwC20182022*

* Verlenging met vier jaar is mogelijk.