Organisatie

HVO-Querido opereert op het snijvlak van maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. De structuur van de organisatie is ondergeschikt aan de inhoud en wordt bijgesteld als hierdoor belemmeringen ontstaan in een geïntegreerd en toegankelijk hulpverleningsaanbod. HVO-Querido wil meer zijn dan de som der delen. Verworvenheden uit diverse werkvelden komen de cliënt ten goede.

Het beleid wordt ontwikkeld in het managementteam dat bestaat uit de Raad van Bestuur, de directeuren van het primaire proces, de directeur van de serviceorganisatie, de managers van HRM en Staf & Innovatie, de controller en de bestuurssecretaris.

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid in de organisatie en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Kijk hier voor het organigram.